Năm 2021, thanh tra chuyên ngành đất đai tại 26 địa phương

  • 10/01/2022

Năm 2021, thanh tra chuyên ngành đất đai tại 26 địa phương (Ảnh minh họa)

Theo đó, các cuộc thanh tra chuyên ngành năm 2021 của Tổng cục Quản lý đất đai bao gồm:

STT

Địa điểm

Nội dung

Đơn vị điều phối

Thời gian thực hiện

Ghi chú

đầu tiên

Điện biên

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-IV

 

2

Lai Châu

3

Hòa bình

4

Hà giang

5

Bắc ninh

6

Lạng sơn

7

Hòa bình

số 8

Kon Tum

9

Kiên giang

mười

An giang

11

Vĩnh long

thứ mười hai

Bà rịa vũng tàu

13

Long an

14

Hải dương

Thanh tra việc thực hiện định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-IV

 

15

Bình dương

16

Hà nam

17

Nghệ an

18

Tây ninh

19

Bình thuận

Thanh tra việc thực hiện định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-III

 

Tích hợp với nội dung kiểm tra đã được phê duyệt

20

Hải phòng

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-IV

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Quyết định 09/2007 / QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên đất thuộc sở hữu nhà nước. Nghị định 167/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

21

Hà nội

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-IV

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất một số dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng

22

Đồng nai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II-IV

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Thanh tra việc UBND tỉnh Đồng Nai xin chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án mỏ đá Thiện Tân 6, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và bổ sung 6.500 ha đất khu công nghiệp vào quy hoạch các dự án khác. khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

23

Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II- IV

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Kiểm tra việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số dự án phát triển nhà ở

24

Khánh Hòa

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II- IV

 

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Thanh tra việc thực hiện định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

25

Cần Thơ

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II- IV

 

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Thanh tra việc thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư; thanh tra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng khu sân bay Lộ Tẻ

26

Ninh thuận

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau: phải xin phép. ; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa; Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Các cơ quan, địa phương liên quan

Quý II- IV

 

Lồng ghép các nội dung kiểm tra thành một đoàn khi thực hiện

Thanh tra việc thực hiện định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng