Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị định 143/2018 / NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo Khoản 1 Điều 2) phải tham gia các chế độ bảo hiểm sau: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài năm 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018 / NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm xã hội đối với các chế độ bảo hiểm đối với người nước ngoài nêu trên được quy định như sau:

Người lao động nước ngoài: hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, bạn không phải đóng các chế độ BHXH khác.

Ngoài ra, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động các khoản sau đây:

– 3% vào quỹ ốm đau, thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng thông thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP thì được áp dụng mức đóng 0,3 % quỹ tiền lương của chế độ bảo hiểm này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19, căn cứ Nghị quyết 68 / NQ-CP ngày 01/7/2021, doanh nghiệp được đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với Quỹ bảo hiểm. tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022) đối với người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2022.

– Đồng thời, người sử dụng lao động còn phải đóng 3% tiền lương tháng đóng BHYT theo quy định tại Điều 18 Quyết định 595 / QĐ-BHXH.

Bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn. từ 3 ​​tháng trở lên; Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là người lao động).

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 không có sự phân biệt đối xử giữa người lao động Việt Nam và người nước ngoài. Vì vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng được coi là đối tượng tham gia BHYT.

Ngoài ra, Điều 18 Quyết định 595 / QĐ-BHXH quy định mức đóng BHYT như sau:

– Người sử dụng lao động: 3% tiền lương hàng tháng;

– Người lao động: 1,5% lương tháng.

Như vậy, kết hợp với các quy định trên, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, mức đóng bảo hiểm của người lao động nước ngoài như sau:

* Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 – 30 tháng 6 năm 2022:

Sự vật

Tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT năm 2022

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

 

 

toàn bộ

Hưu trí – quỹ tử tuất

Ốm đau – Quỹ thai sản

Quỹ Tai nạn nghề nghiệp và Thương tật

Người sử dụng lao động

14%

3%

0%

3%

20%

Công nhân

số 8%

1,5%

 

9,5%

TOÀN BỘ

29,5%

Tỷ lệ đóng BHXH = Tiền lương đóng bảo hiểm x Tỷ lệ trích nộp

* Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022:

Sự vật

Tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT năm 2022

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

 

 

toàn bộ

Hưu trí – quỹ tử tuất

Ốm đau – Quỹ thai sản

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động

14%

3%

0,5%

3%

20,5%

Công nhân

số 8%

1,5%

 

9,5%

TOÀN BỘ

30%

Riêng đối với các doanh nghiệp làm nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại một tỷ lệ thấp hơn. là 0,3%.

Người lao động nước ngoài có được ngừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg, người lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam được hưởng chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, chính sách hỗ trợ này không có sự phân biệt đối xử giữa người lao động Việt Nam và người nước ngoài.

Tuy nhiên, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ chỉ được hưởng các chế độ BHXH nêu trên kể từ ngày 01/01/2022 theo Nghị định 143/2018 / NĐ-CP.

Do đó, trong năm 2021 sẽ không có trường hợp người lao động nước ngoài bị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng