Lưu Ý Mới Về Quy Định Thu Tiền Sử Dụng Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các hộ gia đình, cá nhân cần lưu ý những quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 79/2019 / NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ quy định đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nếu chưa nộp tiền. chưa thực hiện đến ngày 03/3/2016 thì tiếp tục nộp tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định phù hợp với quy định). theo quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021.

Từ ngày 01/03/2021, hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất chưa nộp thì phải nộp tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc nộp nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình, cá nhân rà soát kỹ, xem kỹ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc sử dụng đất của gia đình có được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

Ngoài ra, trường hợp còn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước thì đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ ngay với Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã. để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019 / NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021, tránh trường hợp trả nợ sau ngày 28/02/2021, tiền sử dụng đất phải nộp tại giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng