Kiểm Tra Trực Tiếp Hoạt Động Dịch Vụ Kế Toán Vào Quý Iii Hoặc Quý Iv Hàng Năm

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Kiểm tra trực tiếp hoạt động dịch vụ kế toán vào quý III hoặc quý IV hàng năm (Ảnh minh họa)

– Thực hiện vào quý III hoặc quý IV hàng năm. Bộ Tài chính sẽ thông báo cụ thể khi có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu trên.

– Thời gian thanh tra tối đa là 05 ngày làm việc. Trường hợp cần kéo dài thời gian thanh tra do vấn đề phức tạp, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo cơ quan ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

– Thời gian thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quyết định thanh tra.

Ngoài ra, các đối tượng được kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán quy định tại Điều 3 Thông tư này bao gồm:

– Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán 2015, bao gồm:

+ Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

+ Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kế toán.

– Người hành nghề dịch vụ kế toán, bao gồm:

+ Kế toán viên hành nghề trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ thuế cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 và người có chứng chỉ kế toán đang làm việc tại tổ chức kinh doanh dịch vụ khai thuế cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

– Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư 09/2021 / TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng