Hướng Dẫn Về Thuế Tncn Đối Với Quà Tặng Cho Người Lao Động

  • 08/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với quà tặng cho người lao động (Ảnh minh họa)

Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013 / NĐ-CP quy định chi tiết số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

“Điều 2. Thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

…mười. Thu nhập từ nhận quà

Thu nhập từ nhận quà là thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Nhận quà tặng là chứng khoán, bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. .

b) Đối với trường hợp nhận quà tặng là phần vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bao gồm: vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn tại doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn liên kết, quỹ. được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc thành lập toàn bộ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh cá thể.

c) Quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng gắn liền với đất, bao gồm cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất, thuê mặt nước; thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động dưới mọi hình thức; giảm trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với quà tặng là tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước như ô tô, mô tô, xe máy, tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, xuồng đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; Máy bay; súng ngắn, súng thể thao. ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty tặng quà bằng hiện vật cho người lao động, nếu quà tặng mà người lao động Công ty nhận được không thuộc các khoản quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC nêu trên thì không chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc nhận quà tặng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng