Hướng Dẫn Về Chứng Nhận Xuất Xứ (C / O) Trong Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn về chứng nhận xuất xứ trong EVFTA (Ảnh minh họa)

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2020 / TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Để thực hiện Thông tư 11/2020 / TT-BCT, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương hướng dẫn về chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA như sau:

– Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với trường hợp C / O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp:

+ Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư 11/2020 / TT-BCT đối với lô hàng trị giá trên 6.000 Euro thực hiện theo cơ chế cấp C / O của cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền. . Thủ tục khai báo và xác nhận C / O mẫu EUR.1 tương tự như các mẫu C / O hiện hành.

+ Việc khai báo C / O mẫu EUR.1 thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Công văn 0811 / XNK-XXHH.

– Khai báo trên www.ecosys.gov.vn trong trường hợp doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư 11/2020 / TT-BCT, đối với lô hàng trị giá không quá 6.000 Euro, doanh nghiệp xuất khẩu được phép tự chứng nhận xuất xứ.

+ Việc báo cáo, niêm yết tự chứng nhận xuất xứ và các tài liệu liên quan đến lô hàng xuất khẩu do doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 25 Thông tư 11/2020 / TT-BCT.

– Trường hợp thương nhân xuất khẩu hàng hóa sang Vương quốc Anh, cơ quan, tổ chức cấp C / O mẫu EUR.1 hướng dẫn thương nhân chỉ khai C / O mẫu EUR.1 hoặc cấp chứng từ tự chứng nhận hàng hóa xuất khẩu. xuất xứ hàng hóa theo Mục 1 Mục 2 Công văn 0811 / XNK-XXHH đến hết ngày 31/12/2020.

Để hỗ trợ thương nhân xuất khẩu hàng hóa tận dụng các ưu đãi trong EVFTA, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức cấp C / O mẫu EUR.1 triển khai và hướng dẫn thương nhân thực hiện. .

Công văn 0811 / XNK-XXHH được ban hành ngày 30/07/2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng