Hướng Dẫn Thực Hiện Hiệp Định Evfta Về Biện Pháp Thương Mại

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về các biện pháp phòng vệ thương mại (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 30/2020 hướng dẫn áp dụng các biện pháp tự vệ song phương, biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp để thực hiện Hiệp định EVFTA.

Các quy định tại Thông tư 30/2020 được áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ:

– Các vùng lãnh thổ thành viên của Liên minh Châu Âu;

– Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Công quốc Andora; Cộng hòa San Marino.

Các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp

– Cân nhắc lợi ích kinh tế – xã hội:

+ Bộ Công Thương quyết định không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp nếu căn cứ vào các thông tin có được trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận rõ việc áp dụng biện pháp này là không phù hợp. với lợi ích kinh tế và xã hội.

+ Khi đánh giá lợi ích kinh tế – xã hội, trên cơ sở các thông tin liên quan được cung cấp, cơ quan điều tra sẽ xem xét tình hình của ngành sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, các hiệp hội liên quan. cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu thụ hàng hóa bị điều tra.

– Quy tắc thuế suất thấp hơn:

+ Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ phá giá hoặc mức trợ cấp.

+ Căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp thấp hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để giảm thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. .

Thông tư 30/2020 / TT-BCT có hiệu lực từ ngày 11/01/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng