Hướng Dẫn Thanh Toán Chi Phí Khám Chữa Bệnh Cho Bệnh Nhân Covid-19 Tại Nơi Điều Trị

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại nơi điều trị (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

(1) Lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh BHYT

– Cơ sở thu – điều trị COVID-19 lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế gửi bệnh viện được phân công quản lý, điều hành để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đang lành lại.

– Trạm y tế lưu động lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh bảo hiểm y tế gửi đến trạm y tế cấp xã trên địa bàn nơi tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. bệnh tật, bảo hiểm y tế. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có trạm y tế cấp xã trên địa bàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì gửi trực tiếp đến cơ sở y tế cấp huyện có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh. điều trị được bảo hiểm y tế chi trả. bảo hiểm y tế.

Trường hợp không có trạm y tế cấp xã khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì Trạm y tế xã lưu động lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh BHYT gửi về cơ sở. Trung tâm y tế cấp huyện có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Trường hợp trạm y tế lưu động được phân công phụ trách các cụm dân cư, tổ dân phố thuộc các phường khác nhau thì Trạm y tế lưu động lập và gửi hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến trạm y tế xã. / phường trên cùng địa bàn của cụm dân cư, tổ dân phố đó.

(2) Tổng hợp, trích xuất dữ liệu điện tử trong quản lý, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Bệnh viện được giao phụ trách quản lý, vận hành “Cơ sở thu dung và điều trị COVID-19”; Cơ sở y tế tuyến huyện có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Trạm y tế cấp xã tiếp nhận hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định 6556 / QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Phụ lục hướng dẫn cách ghi Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ có một danh sách được lập cho mỗi bệnh nhân.

– Việc trích xuất, chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2017 / TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngành Y tế quy định việc trích xuất dữ liệu điện tử trong quản lý, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

(3) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

– Chi khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 tại các cơ sở thu dung dịch COVID-19 và tại các trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế;

– Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hướng dẫn tại Công văn 3100 / BYT-BH ngày 20/02. Tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19; Công văn 6373 / BYT-BH ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 và công văn 9262 / BHYT-BH.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại “Cơ sở thu, điều trị COVID-19” được tổng hợp và thanh toán riêng, được tính là chi phí phát sinh do thay đổi phạm vi hoạt động hoặc do các thành viên công. thành lập mới.

Xem thêm nội dung tại Công văn 9262 / BHYT-BH ngày 2/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng