Hướng dẫn khai báo chuyển động trong nước qua PC-Covid

  • 10/01/2022

Tải xuống ứng dụng PC-Covid (Xem thêm hướng dẫn tải và cài đặt PC-Covid).

Người dùng truy cập ứng dụng PC-Covid.

Sau đó vào phần Khai báo sức khỏe

Chọn Khai báo chuyển động trong nước

Tại phần khai báo Nội địa, điền lần lượt các thông tin sau:

– Thông tin di chuyển

– Nơi đi / nơi đến:

– Thông tin y tế:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng đọc bản cam kết và bấm vào nút Gửi tờ khai.