Hướng Dẫn Điền Đơn Đăng Ký Xét Tốt Nghiệp Thpt Và Xét Tuyển Đại Học

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ảnh chụp một phần của mẫu đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học

Mẫu đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học năm 2021

MỤC SỞ GD & ĐT …….. MÃ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc khoa nào thì ghi tên khoa đó vào ô trống, sau đó điền 2 chữ số thể hiện mã khoa vào 2 ô trống. .Ở ô trống tiếp theo ghi mã Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mục Số phiếu: Nơi nhận đăng ký, thí sinh không ghi phiếu dự thi này.

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học; cao đẳng (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận đăng ký).

Mục 3: Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố, nếu sinh ở nước ngoài, thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quê (bằng tiếng Việt). Dân tộc theo giấy khai sinh. Nếu bạn là người nước ngoài, hãy đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 4: Đối với CMND mẫu cũ ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, để trống ba ô đầu, đối với CMND mẫu mới hoặc thẻ CCCD ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5: Mã tỉnh (thành phố), quận (huyện) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc khu vực 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký để nhập đúng mã tỉnh (thành phố), quận (huyện), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng bên phải. . Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 1 bỏ vào ô mã xã.

Mục 6: Ghi tên trường, địa chỉ của trường đến quận (huyện), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng gạch ngang. Ghi mã tỉnh, thành đặt trường vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã đầu ngành ghi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia kỳ thi xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời gian học tập ở nước ngoài Ngoài ra, số năm học ở nước ngoài thì ghi mã tỉnh tương ứng với tình trạng theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800.

Phần tên lớp: ghi rõ tên khối 12 nơi học sinh đang theo học (ví dụ: 12A1, 12A2,…), đối với học sinh là thí sinh thì ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email. Đối với thí sinh yêu cầu điều chỉnh hồ sơ trực tuyến, thí sinh cần đăng ký số điện thoại di động cá nhân để được cấp mật khẩu dùng một lần (OTP) qua tin nhắn bảo mật. bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Mục 8: Thí sinh ghi rõ thông tin liên hệ: họ và tên; số điện thoại, địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường, hẻm), xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố). Địa chỉ này cũng là địa chỉ nhận Giấy báo nhập học nếu thí sinh được chấp nhận.

Mục 9: Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 10: Thí sinh phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô trống để ghi rõ thí sinh đang học theo chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải đánh dấu (X) vào một trong hai ô trống để phân biệt rõ thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay chưa tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi ở hội đồng thi nào thì ghi tên hội đồng thi và mã hội đồng thi do Bộ GD & ĐT quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13: Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp phiếu đăng ký dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác nộp ĐKXT tại các địa điểm do Sở GD & ĐT quy định. Mã đơn vị đăng ký ĐKXT được ghi theo hướng dẫn của nơi ĐKKD.

Mục 14: Đối với thí sinh đang là học sinh lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký dự thi tại điểm a, thí sinh không được chọn các môn thi thành phần tại điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích của kỳ thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn thi tuyển sinh ĐH, THPT có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm a). điểm b) cho phù hợp.

Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký một môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có các bài thi / môn thi năm trước (xét công nhận tốt nghiệp) được bảo lưu, muốn bảo lưu bài thi / môn nào thì phải chấm điểm bài thi / môn thi. kỳ thi đó trong Mục 16.

Cách chọn bài thi / môn thành phần: Thí sinh đăng ký bài thi / môn thành phần nào thì phải đánh dấu (X) vào ô bài thi / môn thành phần tương ứng, riêng bài thi Ngoại ngữ. Từ điển mã tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp, N4 – Tiếng Trung, N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn.

Mục 15: Đối với giấy chứng nhận có ghi điểm thi (điểm bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm bài thi”, ví dụ: 15. Đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc đăng ký xét tuyển: (Thí sinh phải ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ kèm theo điều kiện bắt buộc hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc thí sinh phải ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký. để thi tuyển theo yêu cầu của các trường đại học, cao đẳng sư phạm): TOEFL ITP.

Điểm kiểm tra (Nếu Chứng chỉ có điểm kiểm tra, vui lòng nhập điểm vào ô này):

450

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có bài thi / môn được bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm bài thi / môn nào thì ghi điểm bài thi / môn đó. vào ô tương ứng.

Lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh có quyền bảo lưu kết quả từng môn thành phần nếu đủ điều kiện. các môn thành phần của bài thi tổ hợp. Đối với những bài thi / môn được bảo lưu, thí sinh vẫn được đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thành phần) mục 14 trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng kết quả xét tuyển đại học. , trường đại học.

Mục 17: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu đối tượng ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh Cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non và các văn bản hướng dẫn. Nếu kê khai không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Ưu tiên ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ pháp lý và chứng minh cho nhà trường khi đến nhập học.

Muc 18: Đối với thí sinh dự thi với mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm cần ghi mã vùng vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền số 1, khu vực 2 ở nông thôn (KV2- NT) là điển hình. 2NT, Khu vực 2 (KV2) nhập số 2, Khu vực 3 (KV3) nhập số 3. Trong 3 năm THPT hoặc tương đương, em học ở đâu lâu hơn sẽ được hưởng ưu tiên khu vực đó. Nếu bạn học ở một trường có các ưu tiên khu vực khác nhau mỗi năm, hoặc bạn dành một nửa thời gian ở trường này và nửa thời gian ở trường kia, tốt nghiệp trường trung học hàng đầu sẽ được hưởng ưu tiên khu vực ở đó.

Mục 19, 20: Viết theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký.

Mục 21: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký Đối với điểm a:

– Thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến có giá trị pháp lý như việc đăng ký xét tuyển bằng phiếu.

– Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến đã khai trên Hệ thống. – Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để nhà trường xét tuyển.

Ghi chú:

– Đối tượng lao động tự do là: người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT các năm trước, người đã có bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp. để tham dự kỳ thi. để lấy kết quả làm căn cứ đăng ký tuyển sinh.

– Thí sinh phải viết đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp các mục theo quy định và không được sửa chữa, tẩy xóa. – Nếu là số thì viết bằng chữ số Ả Rập (0, 1, 2, 3, …), không viết bằng chữ số La Mã (I, V, X, …).

– Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi đăng nhập vào hệ thống QLTT Ninh Bình qua mạng internet tại địa chỉ https://thisin.thitotnghiepthpt.edu.vn để đăng ký nguyện vọng. tuyển dụng trực tuyến.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng