Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Khi Doanh Nghiệp Phá Sản Vẫn Nợ Tiền Bảo Hiểm Xã Hội?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi doanh nghiệp phá sản vẫn nợ tiền bảo hiểm xã hội?

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động có đủ điều kiện, kể cả điều kiện về thời gian đã thực đóng BHXH. quỹ bảo hiểm. không kể thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội) tại người sử dụng lao động bị phá sản mà còn nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

(1) Đối với các đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (không kể thời gian còn nợ).

Khi đủ thời gian tham gia BHXH mà người lao động có yêu cầu thì được hưởng thêm BHXH một lần.

Việc giải quyết mức đóng bảo hiểm xã hội một lần khi đã đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản (5).

(2) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 mà thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm cả thời gian còn nợ đóng bảo hiểm xã hội còn dưới 20 năm thì giải quyết. thực hiện như trường hợp tại khoản 1 Điều này. Kỳ 1).

(3) Đối với các đối tượng theo Nghị quyết 93/2015 / QH13 thì giải quyết như quy định tại Khoản (1).

Việc xác định người lao động sau một năm nghỉ việc để làm căn cứ xét điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị quyết 93/2015 / QH13 căn cứ vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi người lao động có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội. Một lần.

(4) Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội lâu dài cho người lao động, việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần không được giải quyết đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nếu tính cả thời gian còn nợ đóng bảo hiểm xã hội. đủ 20 năm trở lên. , trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

(5) Khi đủ thời gian tham gia BHXH, cơ quan BHXH ghi và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Trường hợp người lao động tiếp tục có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội tính thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng thêm để xác định lại mức hưởng mới theo quy định tại Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo hiểm xã hội. điều chỉnh tiền lương tại thời điểm quyết toán điều chỉnh và trừ tiền lương đã hưởng tương ứng với thời gian đã tính hưởng kể cả thời gian làm tròn (nếu có) để thực hiện chi bổ sung cho người lao động.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHXH từ tháng 01/2016 đến tháng 10/2019 được 3 năm 10 tháng; trong đó đơn vị mới đóng BHXH cho ông A từ tháng 01/2016 đến tháng 07/2018, thời gian từ tháng 08/2018 đến tháng 10/2019 chưa đóng BHXH. Giả sử tháng 6 năm 2021 ông A đề nghị được hưởng BHXH một lần. Cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với ông A với thời gian thực tế đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 7 năm 2018 là 02 năm 7 tháng bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. dựa là 6.000.000 đồng. .

Mức trợ cấp BHXH một lần của ông A là: 6.000.000 đồng x 03 năm (làm tròn 02 năm 07 tháng) x 02 tháng = 36.000.000 đồng.

Giả sử ông A được đóng BHXH bổ sung vào tháng 8/2022 cho thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2019 với mức lương của kỳ trước. Cơ quan bảo hiểm xã hội bổ sung tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông A là 3 năm 10 tháng, được tính tròn thành 4 năm.

– Giả sử tiền lương bình quân tháng tại thời điểm tháng 8 năm 2022 là 7.000.000 đồng.

– Tổng mức hưởng BHXH một lần sau khi tính lại là: 7.000.000đ x 4 năm x 2 tháng = 56.000.000 đồng.

– Số tiền ông A được điều chỉnh hưởng thêm là: 56.000.000 đồng – (7.000.000 đồng x 3 năm x 2 tháng) = 14.000.000 đồng.

Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 2802 / BHXH-CSXH ngày 06/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng