Hợp Đồng Phải Được Lập Khi Ủy Quyền Tham Gia Phân Chia Quyền Sử Dụng Đất

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phải có hợp đồng khi ủy quyền tham gia phân chia quyền sử dụng đất (Hình ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến ​​như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2020 / TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015 / NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật. trường hợp chữ ký trên giấy ủy quyền được chứng thực.

Các bên phải xác lập hợp đồng ủy quyền và thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Việc chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP và Thông tư 01/2020 / TT-BTP về chứng thực hợp đồng giao dịch.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng