Hồ Sơ Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020 / NĐ-CP, các dự án, công trình và phương tiện cơ giới có yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. của chủ đầu tư và chủ phương tiện để phòng cháy và chữa cháy.

Chủ đầu tư, chủ phương tiện phải yêu cầu cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã thẩm duyệt trước đó kiểm tra kết quả nghiệm thu nêu trên và có văn bản thẩm duyệt kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa công trình, phương tiện cơ giới vào. sử dụng.

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu bàn giao; Riêng đối với các bộ phận công trình, phương tiện cơ giới có yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công ẩn phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. theo dõi.

Chủ đầu tư quyết định nghiệm thu từng phần công trình trong trường hợp khu vực được nghiệm thu đủ điều kiện hoạt động độc lập, bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy và phải được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt. kiểm tra kết quả nghiệm thu và có văn bản phê duyệt kết quả nghiệm thu trước khi đưa phần công trình đó vào sử dụng.

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

– Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đóng dấu thẩm duyệt;

– Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Biên bản nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

– Bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

– Các tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của công trình và phương tiện cơ giới;

– Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;

– Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Nếu đơn bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng