Hiện Nay, Mẫu Giấy Chứng Nhận Bồi Dưỡng Lớp Nhận Thức Về Đảng / Bồi Dưỡng Đảng Viên Mới / Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Đảng … Được Ban Hành Kèm Theo Hướng Dẫn 05-Hd / Btctw Ngày 19/5/2021.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng / Đảng viên mới

Dưới đây là mẫu Giấy chứng nhận và cách viết.

Mẫu giấy chứng nhận được trình bày theo thể thức văn kiện của Đảng, trên khổ giấy A5, mặt ngoài màu đỏ, mặt trong có hoa văn.

Cách viết mẫu Giấy chứng nhận:

– Giấy chứng nhận: ghi rõ bồi dưỡng nhận thức về Đảng / Đào tạo đảng viên mới / Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng …

– Giấy xác nhận: quần chúng (ghi rõ họ tên kèm theo Hình thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng); Đảng viên (ghi rõ họ tên kèm theo hình thức bồi dưỡng đảng viên mới / bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng …)

– Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong Giấy khai sinh.

– Quê quán: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

– Đó là: Cảm tình Đảng (với hình thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng), đảng viên dự bị (với hình thức bồi dưỡng đảng viên mới), bí thư / phó bí thư / chi ủy viên (với hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng …)

– Chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, huyện uỷ, tỉnh uỷ …

– Đã hoàn thành chương trình: nêu rõ bồi dưỡng nhận thức về Đảng / Bồi dưỡng Đảng viên mới / Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng …

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng