Hết Thời Hạn Truy Thu Thuế Và Được Coi Là Chưa Bị Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Thuế

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

** Thời hạn truy thu thuế:

(1) Truy thu từ 10 năm trở lên, kể từ ngày phát hiện vi phạm đối với trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Theo đó, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.

Các khoản nợ thuế bao gồm: nợ tiền thuế, trốn thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế cao hơn quy định, tiền chậm nộp thuế.

(2) Truy thu toàn bộ thời gian, kể từ ngày phát hiện vi phạm đối với trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền thuế trốn, tiền chậm nộp. Thuế.

(3) Đối với các khoản thu từ đất, các khoản thu khác được cấp có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân thì cấp có thẩm quyền xác định thời hạn truy thu theo quy định của pháp luật. pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan nhưng không thấp hơn thời hạn truy thu tại điểm (1) và (2).

Ghi chú:

Thời hạn truy thu thuế tại điểm (1) và (2) chỉ áp dụng đối với các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế và các khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự kê khai nộp ngân sách nhà nước.

** Thời hạn được coi là XPHC không bị đánh thuế:

Tổ chức, cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây được coi là chưa bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm:

– Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo mà không tái phạm;

– Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác mà không tái phạm;

– Kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm.

Trong đó, ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao và gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 125/2020 / NĐ- CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng