GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 • 07/07/2020
Giấy chứng nhận đầu tư của Việt Nam là sự cho phép của chính phủ Việt Nam để tạo ra hoạt động kinh tế ở Việt Nam

Giấy chứng nhận đầu tư của Việt Nam là sự cho phép của chính phủ Việt Nam để tạo ra hoạt động kinh tế ở Việt Nam. Quy trình xin giấy chứng nhận đầu tư của Việt Nam đã được đơn giản hóa trong năm 2014.

Giấy chứng nhận đầu tư của Việt Nam là sự cho phép của chính phủ Việt Nam để tạo ra hoạt động kinh tế ở Việt Nam. Quy trình xin giấy chứng nhận đầu tư của Việt Nam đã được đơn giản hóa trong năm 2014.

Sự khác biệt giữa giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký

Năm 2014, hành động chứng nhận đầu tư tại Việt Nam và năm 2014, các công ty đã hài hoà hóa thủ tục cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và cho các công ty có vốn đầu tư của Việt Nam.

Bây giờ chúng ta phải phân biệt giữa hai loại chứng chỉ:

 • Giấy chứng nhận đầu tư cho các công ty nước ngoài: đây là văn bản điện tử hoặc bản in do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, ghi lại thông tin về dự án đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư đầu tiên nên chuẩn bị một dự án đầu tư và sau đó làm cho một ứng dụng để có được giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận đăng ký, yêu cầu cho cả công ty Việt Nam và cho các công ty nước ngoài: đây là một tài liệu, in hoặc điện tử do cơ quan Việt Nam cấp làm bằng chứng đăng ký của công ty.

Nhận Giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam chủ yếu bao gồm các thông tin sau:

 • Đề xuất đầu tư
 • tên và địa chỉ của nhà đầu tư
 • vị trí của dự án đầu tư
 • mục tiêu của dự án đầu tư
 • tổng chi phí của dự án
 • thời hạn dự kiến ​​của dự án

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký phải có các thông tin sau:

 • tên công ty
 • địa chỉ của văn phòng đăng ký
 • tên, địa chỉ, quốc tịch và bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của công ty
 • số vốn cổ phần

Để có được giấy chứng nhận đăng ký, phải đáp ứng bốn điều kiện sau:

 • Ngành công nghiệp : ngành công nghiệp mà đầu tư được thực hiện không nên bị cấm
 • Tên công ty : Tên công ty chưa được đăng ký
 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận : nhà đầu tư phải hoàn thành đơn xin cấp giấy chứng nhận theo mẫu
 • Phí : nhà đầu tư phải trả chi phí của đơn xin cấp giấy chứng nhận

Nếu các điều kiện này được đáp ứng, cơ quan có thẩm quyền có 3 ngày để cấp giấy chứng nhận đăng ký. Về nguyên tắc, thủ tục đăng ký đầu tư mất 15 ngày, sau đó phải mất thêm 3 ngày để đăng ký công ty và có được giấy chứng nhận đăng ký. Khi một dự án đặc biệt lớn, nó cũng đòi hỏi một thỏa thuận về nguyên tắc từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng hoặc Quốc hội.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng