Giải Quyết Vướng Mắc Về Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Xử lý sự cố chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Hình ảnh minh họa)

– Đối với chứng từ xác nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA:

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra và xác định số REX khai báo là hợp lệ thì việc khai báo từ “EC” thể hiện “EU / Liên minh Châu Âu” không ảnh hưởng đến hiệu lực của giấy chứng nhận xuất khẩu. xuất xứ hàng hóa.

– Đối với các vấn đề về C / O mẫu E:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2020 / TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính:

Trường hợp tra cứu C / O trên website tồn tại C / O mẫu E, cơ quan hải quan chấp nhận bản sao chụp / scan C / O mẫu E và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chính tại thời điểm nộp hồ sơ. điểm làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo hướng dẫn tại các Công văn 3480 / TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 và Công văn 4416 / TCHQ-GSQL ngày 14/9/2021.

Công văn 4705 / TCHQ-GSQL ban hành ngày 10/04/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng