Dự Án Luật Đất Đai Sửa Đổi Sẽ Được Lấy Ý Kiến ​​Vào Cuối Tháng 10 Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến ​​vào cuối tháng 10/2021 (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện như sau:

– Niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến ​​của các đối tượng bị ảnh hưởng.

Thời gian thực hiện: trong tuần thứ 4 của tháng 10/2021.

– Gửi văn bản lấy ý kiến ​​của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: trong tuần thứ 4 của tháng 10/2021.

– Tổ chức hội thảo tham vấn:

+ Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai và các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).

Thời gian thực hiện: Từ tuần thứ 4 của tháng 10/2021.

+ Tổ chức 03 cuộc tọa đàm tại 03 miền (Bắc, Trung Nam) để lấy ý kiến ​​các địa phương.

Thời gian thực hiện: tuần đầu tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến ​​các Bộ, ngành ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Tuần thứ 2 của tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến ​​chuyên gia, nhà khoa học: Tuần thứ 2 tháng 10 năm 2021.

+ Tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến ​​doanh nghiệp: Tuần thứ 3 tháng 10/2021.

Xem chi tiết tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1732 / QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng