Đơn giá đầu tư xây dựng nhà ở năm 2020

  • 23/12/2021

 

Đơn giá đầu tư xây dựng nhà ở năm 2020 (Hình ảnh minh họa)

Đơn giá đầu tư xây dựng công trình là khoản chi cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới được tính bằng đơn vị diện tích, công suất hoặc khả năng phục vụ theo thiết kế của công trình.

Theo đó, suất đầu tư xây dựng nhà ở đến năm 2020 (Bảng 1) như sau:

Quyết định 65 / QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng