Điều Kiện Nâng Lương Trước Thời Hạn Đối Với Giáo Viên

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Điều kiện tiên quyết

Nhà giáo được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng nếu có đủ các điều kiện sau:

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

Thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ra quyết định công nhận thành tích 6 năm gần nhất tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn mà toàn bộ thành tích trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần tiếp theo.

– Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn căn cứ vào thành tích cao nhất đã đạt được; nếu bằng thành tích cao nhất thì xét thành tích khác; Trường hợp có nhiều người cùng thành tích thì được cơ quan, đơn vị ưu tiên thực hiện quy định nâng bậc lương trước thời hạn.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng và đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Điều kiện đủ

Được tập thể bình chọn căn cứ vào tiêu chuẩn và mức độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ sở giáo dục trao đổi với cấp ủy, ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định tại Quy chế. cơ chế nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, đơn vị.

Việc bình chọn đảm bảo mỗi năm không quá 10% tổng số người lao động trong danh sách nâng bậc lương được nâng bậc lương sớm.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn đối với giáo viên đã tuyên bố nghỉ hưu.

Người lao động là giáo viên đã tuyên bố nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống được nâng bậc lương thường xuyên.

Lưu ý: Trường hợp giáo viên vừa được xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vừa được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi thông báo nghỉ hưu thì có thể lựa chọn một trong hai các chế độ nâng lương trước thời hạn.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng