Điều Kiện Nâng Lương Sớm Năm 2021 Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức (ảnh minh họa)

1. Đối với trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Có quyết định công nhận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Mức lương cuối cùng chưa được xếp ở ngạch, chức danh.

– Trong thời gian nắm giữ, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên còn hạn chế về năng lực; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc.

+ Đối với công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Đến ngày 31 tháng 12 của năm, được xét nâng bậc lương trước thời hạn được nâng bậc lương thường xuyên từ 12 tháng trở xuống.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức không được nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 02 lần liên tiếp trong cùng ngạch, chức danh.

2. Trong trường hợp thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức đã tuyên bố nghỉ hưu được xét nâng lương sớm nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Mức lương cuối cùng chưa được xếp ở ngạch, chức danh.

Trong thời gian nắm giữ, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên còn hạn chế về năng lực; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, cho thôi việc.

+ Đối với công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vừa được xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có. có thông báo nghỉ hưu thì chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

Thanh Loi

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng