Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Nẵng | Lhd Law Firm

 • 09/01/2024

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI ĐÀ NẴNG VỚI NHÂN SỰ 15 NĂM KINH NGHIỆM VÀ 368 KHÁCH HÀNG TIN DÙNG TẠI VIỆT NAM 

Liên hệ tư vấn miễn phí 02366532929

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng được hiểu là một hoạt động dịch vụ, dịch vụ đó làm kế toán cho Doanh nghiệp. Tại Đà Nẵng, hoạt động này xuất hiện nhiều mà các đối tượng cung cấp dịch vụ là những đối tượng phải được có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước mới được phép thực hiện

THUẾ VIỆT NAM NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2024

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Nói chung, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khác biệt
Thuế suất VAT (0%, 5% và 10%) hoặc miễn thuế VAT được áp dụng đối với các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Các công ty đang
phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp Mã VAT.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)


Thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập (Lợi nhuận) của doanh nghiệp, hoặc bất kỳ
các loại tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam đang kinh doanh tại Việt Nam. Thuế suất thuế TNDN tiêu chuẩn hiện hành là
20%. Có các ưu đãi về thuế TNDN, bao gồm cả ưu đãi thuế suất và ưu đãi thuế dành cho đầu tư các dự án dựa trên hoạt động kinh doanh hoặc vị trí của họ.
Một số ưu đãi thuế TNDN bổ sung cũng được áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và
vận tải có tỷ lệ nhân viên nữ cao hoặc lao động người dân tộc thiểu số.
Thu nhập chịu thuế được xác định bằng chênh lệch giữa tổng doanh thu chịu thuế và tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong năm tính thuế. Doanh thu chịu thuế bao gồm tất cả thu nhập từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản thu khác thu nhập tích lũy cho doanh nghiệp từ bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoạt động, bất kể doanh thu có được lấy từ. Việt Nam hoặc nước ngoài và đã được thu thập hay chưa.
Nói chung, các chi phí được khấu trừ thuế trên cơ sở họ có liên quan đến kinh doanh và được hỗ trợ bởi các tổ chức hợp pháp hóa đơn/chứng từ và không được xác định cụ thể là không được khấu trừ. Để mua hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng (đã bao gồm VAT) trở lên, có bằng chứng cũng cần phải thanh toán không dùng tiền mặt.
Doanh nghiệp được phép chuyển tiếp đầy đủ và liên tục lỗ hoạt động của một năm tài chính để bù đắp đối với thu nhập chịu thuế trong tương lai trong thời gian lên tới 5 năm tính từ năm sau năm lỗ

Thuế thu nhập cá nhân (PIT)


Thuế TNCN được áp dụng đối với thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được. Vì vậy, về nguyên tắc chung, thuế TNCN là trách nhiệm pháp lý của cá nhân; tuy nhiên các quy định về thuế TNCN bao hàm khái niệm về thuế khấu trừ tại nguồn, trong đó người trả thu nhập được yêu cầu
được tạm khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp số thuế đã khấu trừ cho cơ quan thuế.
Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ lao động, kinh doanh thu nhập, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ vốn chuyển nhượng, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, và thu nhập chịu thuế khác. Thu nhập từ việc làm là lớn nhất
loại phổ biến. Đặc biệt, thu nhập từ việc làm chịu thuế bao gồm thu nhập dưới hình thức tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp (không bao gồm một số khoản không chịu thuế) thu nhập và thu nhập được miễn theo quy định), thu nhập từ thành viên của các hiệp hội doanh nghiệp, hội đồng quản trị quản lý, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức khác và các lợi ích khác bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Vì thu nhập từ việc làm, người cư trú đóng thuế bị đánh thuế bằng cách sử dụng thuế suất lũy tiến với mức thuế suất cận biên cao nhất là 35%; trong khi đó cư dân không phải đóng thuế bị đánh thuế ở mức 20%. Nói chung, năm tính thuế TNCN là năm dương lịch. Trong một số trường hợp nhất định, thuế TNCN
năm tính thuế có thể khác với năm dương lịch. Riêng năm tính thuế TNCN có thể là 12 tháng liên tụckể từ ngày cá nhân nước ngoài đến Việt Nam nếu ở lại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên hoặc từ tháng 1 đến ngày khởi hành của năm mà cá nhân nước ngoài đủ điều kiện là.

Đối tượng cư trú thuế Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động tại
Việt Nam.


Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT)


FCT, thường được gọi là Thuế khấu trừ, được áp dụng về nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ nước ngoài(sau đây gọi chung là nhà thầu nước ngoài), được xác định là tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng đã ký kết với bên ký kết Việt Nam hoặc ký với bên ký kết chính nhà thầu nước ngoài. FCT thực sự bao gồm hai loại thuế, thuế thu nhập và thuế GTGT. Trong trường hợp người nước ngoài nhà thầu là tổ chức, đó là thuế TNDN và thuế GTGT. Các Khai báo FCT được phân thành 3 loại:

 • Phương thức khai báo (trước đây gọi là tiếng Việt
 • Hệ thống kế toán - phương pháp VAS)
 • Phương pháp trực tiếp (trước đây gọi là Phương pháp khấu trừ)

DỊCH VỤ KẾ TOÁN PHẢI LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?

1. CHUẨN BỊ SỔ KẾ TOÁN

 • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, chuẩn bị và chuyển giao chứng từ
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra
 • Phân loại và sắp xếp các tài liệu kế toán
 • Lập báo cáo tài chính hàng quý / hàng năm. Với quý nếu Khách hàng yêu cầu thực hiện
 • In tài liệu kế toán
 • Chuẩn bị báo cáo quản lý theo yêu cầu (thêm phí nếu khách hàng yêu cầu)
 • Đăng ký làm Kế toán trưởng (thêm phí nếu Khách hàng yêu cầu)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính

2. KHAI THUẾ

 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Hoàn thiện thuế TNDN / thuế TNCN
 • Khai báo các loại thuế khác như thuế giấy phép, thuế thu nhập
 • Đăng ký mã số thuế cho người lao động
 • Thông báo và tính toán số tiền thuế khi phát sinh

3. GIẢI THÍCH VỀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN

 • Giải thích cho kiểm toán viên
 • Giải thích với cơ quan thuế
 • Giải thích cho các cơ quan có thẩm quyền khác

....TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY ĐỊNH HIỆN TẠI VỀ BÁO CÁO THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP  TẠI ĐÀ NẴNG ?

KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP TẠI ĐÀ NẴNG

☑ Kê khai thuế ban đầu

☑ Mua token ( chữ ký số nộp tờ khai thuế qua mạng)

☑ Mở tài khoản ngân hàng

☑ Đăng ký nộp thuế điện tử

☑ Nộp tờ khai thuế môn bài 

☑ Nộp tiền thuế môn bài

☑ Hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử.

☑ Thông báo phát hành hóa đơn

☑ Thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cho Sở kế hoạch đầu tư

☑ Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

☝  Lưu ý: Khi công ty mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài ngày cuối của tháng nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

2 # BÁO CÁO THUẾ 

☑ Lập và nộp tờ khai thuế GTGT

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính

☑ Lập và nộp tình hình sử dụng hóa đơn

☑ Lập sổ sách kế toán

☑ Lập bảng lương, tính thuế TNCN, tính BHXH

☑ Xin mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

☑ Quyết toán thuế TNCN

☑ Quyết toán thuế TNDN

☑ Lập báo cáo tài chính

☑ Nộp hộ tiền thuế qua nộp thuế điện tử

☑ Giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu

☑ Đăng ký bảo hiểm xã hội

Lịch nộp các loại tờ khai thuế trong năm 

Tháng

Thời hạn  

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

 

 

1

22/01

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/1

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 4 năm trước

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 4 năm trước 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(vi) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm hiện tại

2

20/2

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

3

20/3

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/3

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

4

20/4

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 1

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 1 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

5

20/5

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 04

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 04 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

6

20/6

  ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 05

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 05 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

7

20/7

   
          30/07 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 2

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 2 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

8

20/8

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

9

20/9

  ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

10

20/4

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 3

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 3

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

11

20/11

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

12

30/12

 

((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

a. Các công việc dịch vụ kế toán làm trong tháng, quý

Hàng tháng Luật Hồng Đức sẽ có chuyên viên kế toán làm việc trực tiếp với khách hàng về các vấn đề sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

b. Các công việc kế toán thuế phải làm từng năm

 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
 

CÓ NÊN SỬ DỤNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ BÊN NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG ?

Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng.Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG CỦA LHD LAW FIRM [CÔNG TY DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ] 

⇒ Khai thuế ban đầu
⇒ Dịch vụ kế toán trọn gói
⇒ Làm sổ sách kế toán
⇒ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
⇒ Lập báo cáo tài chính
⇒ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
⇒ Hoàn thuế giá trị gia tăng
⇒ Tính lương cho người lao động.
⇒ Làm kế toán cho Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
⇒ Giải thể công ty
⇒ Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
 
dịch vụ kế toán

5 # BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN BAO GỒM LÀM SỔ SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN NĂM

Nội dung công việc

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra

Phí dịch vụ/ tháng

1.Thức hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý

> Báo cáo thuế giá trị gia tăng

> Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

> Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

> Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

> Số nhật ký,sổ cái chi tiết các tài khoản

> Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

> Số chi tiết hàng tồn kho

> Chi tiết công nợ phải thu, phải trả

> Lập phiếu thu, phiếu chi

> Lập phiếu nhập, xuất kho

> Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa

> Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3.Thức hiện quyết toán thuế hàng năm

> Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

> Báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Tư vấn – dịch vụ

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

800.000đ

Từ 05 đến 10

1.000.000đ

Từ 11 đến 20

1.200.000đ

Từ 21 đến 30

1.500.000 đ

Thêm 100.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại (không có tờ khai hải quan), sản xuất phần mềm

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

800.000đ

Từ 05 đến 10

1.200.000đ

Từ 11 đến 20

1.500.000đ

Từ 21 đến 30

2.000.000 đ

Thêm 200.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại (có tờ khai hải quan), tư vấn- dịch vụ giao nhận

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

1.000.000đ

Từ 05 đến 10

1.800.000đ

Từ 11 đến 20

2.500.000đ

Từ 21 đến 30

3.000.000 đ

Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Sản xuất ( tính giá thành)

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

1.500.000đ

Từ 05 đến 10

2.500.000đ

Từ 11 đến 20

3.500.000đ

Từ 21 đến 30

4.000.000 đ

Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Xây dựng

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 02 hợp đồng

1.500.000

Từ 03 đến 04 hợp đồng

3.000.000đ

Từ 05 đến 10 hợp đồng

4.500.000đ

Giá thỏa thuận cho mỗi hợp đồng tăng thêm (từ 11 trở lên)

6 # BÀNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ KHÔNG LÀM SỔ SÁCH 

Số lượng hóa đơn/tháng

Dịch vụ

Thương mại

Sản xuất

Xây dựng

Dưới 10 hóa đơn

400.000

500.000

600.000

600.000

Từ 10 đến 20

500.000

600.000

700.000

700.000

Từ 21 đến 30

600.000

700.000

800.000

800.000

Từ 31 đến 40

700.000

800.000

900.000

900.000


BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU

PHÍ DỊCH VỤ/ LẦN

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao động

Từ 6 đến 10 lao động

Trên 10 lao động

Các quận TP HCM

2.000.000đ

3.000.000đ

5.000.000đ

Các huyện TPHCM

3.000.000đ

4.000.000đ

6.000.000đ

Soạn và đăng ký nội quý lao động tập thể cho phòng lao động (từ 10 lao động phải đăng ký)

 

 

5.000.000 đ


8 # BẢNG GIÁ THEO DÕI LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao động

Từ 6 đến 10 lao động

Trên 10 đến 15 lao động

Ghi chú

Các quận TP HCM

   800.000đ

1.200.000đ

2.000.000đ

+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)

Các huyện TPHCM

1.000.000đ

1.500.000đ

2.500.000đ

+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)

Lưu ý: đăng ký phí BHXH trên là trọn gói, các công việc phải làm bao gồm

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội
 • Nhận thẻ bảo hiểm y tế, sổ BHXH
 • Xây dựng và đăng ký thang, bảng lương
 • Thành lập công đoàn cơ sở ( từ 5 lao động trở lên)

VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA LHD LAW FIRM TẠI ĐÀ NẴNG

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng liên quan đến lĩnh vực thuế, bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm thủ tục dịch vụ đăng ký thuế GTGT, kê khai, hoàn thuế GTGT, kê khai thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN.

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN TẤT CẢ MỌI THỨ
LHD LAW FIRM thực hiện mọi thứ cho bạn, từ dịch vụ kế toán trọn gói cho đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng.
ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN KINH NGHIỆM
Với kinh nghiệm trên 15 năm, đội ngũ của chúng tôi sẽ đảm bảo phụ trách tất cả các công việc mà khách hàng giao phó.
DỊCH VỤ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP
Dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, giảm bớt chi phí và thời gian cho bạn
GIÁ TỐT NHẤT
Với mức giá tốt nhất, cạnh tranh nhất bạn sẽ không phải lo lắng về chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp dịch vụ rộng rãi

Bất cứ điều gì công ty của bạn được biết đến nhiều nhất đều nên xuất hiện ngay tại đây, cho dù đó là mũ lưỡi trai hay mũ bóng chày hay loại bỏ dơi ma cà rồng.

Kiến thức ngành

Khả năng tập trung vào hoạt động kinh doanh của bạn và cung cấp các giải pháp thuế hiệu quả và thiết thực được nâng cao nhờ kiến ​​thức của chúng tôi về các môi trường kinh doanh cụ thể bao gồm: kinh doanh tiêu dùng; nguồn năng lượng; chế tạo; thương mại; địa ốc; truyền thông & viễn thông.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tuân thủ thuế đang diễn ra và nghĩa vụ báo cáo
 • Cập nhật về những thay đổi mới trong pháp luật và chính sách
 • Liên lạc và thương lượng với các cơ quan thuế liên quan 

2. Thuế thu nhập cá nhân

 • Tư vấn về việc đánh thuế người nước ngoài / người không cư trú
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ Lập kế hoạch và Tối ưu hóa Thuế

Lợi ích hàng đầu cho khách hàng

 • Cung cấp chính xác thông tin tài chính quan trọng, các chỉ số hoạt động chính và hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh
 • Tiếp cận đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, những người có kinh nghiệm từ Big4 hoặc các công ty FDI lớn (Không thường thấy ở các công ty nhỏ)
 • Tối đa hóa các khoản khấu trừ thuế của bạn
 • Các giải pháp thiết thực với chi phí hiệu quả để hợp tác lâu dài

CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA LHD LAW FIRM

⇒ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO ⇒ XEM THÊM 

⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY ⇒ XEM THÊM

⇒ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN ⇒ XEM THÊM

⇒ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ⇒ XEM THÊM 

CÂU HỎI QUAN TÂM 

 ☑ Công ty Chúng tôi có cung cấp dịch vụ ngoài giờ không ?

Trả lời: Có chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ và xử lý sự cố khi có yêu cầu của quý khách

 ☑ Công ty Bạn có cung cấp dịch vụ tỉnh không ?

 Trả lời: Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các tỉnh thành phố sau: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

☑ Công ty bạn có cung cấp dịch vụ tận nơi không ?

Trả lời: Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tận nơi trong trường hợp quý khách cần hỗ trợ dịch vụ

☑ Công ty bạn cung cấp dịch vụ thì thanh toán phí thế nào ?

Trả lời: Bạn có thể thanh toán phí cho chúng tôi hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm 

 

 

         Bà Bùi Thị Kim Chung - Kế toán trường

(Người có Chứng chỉ hành nghề thuế kế toán tai Việt Nam)

Bà có hơn 18 năm tư vấn và làm báo cáo thuế cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Các khách hàng làm việc tại LHD Law Firm được bà và các Cộng sự của mình tư vấn và hỗ trợ hết mình, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ sử dụng dịch vụ → 

Văn phòng kế toán tại Đà Nẵng - 02366532929 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH LHD

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV
 
Hầu hết các khách hàng đều hài lòng với dịch vụ do LHD Law Firm Cung cấp, Chúng tôi hiện đã có 680 khách hàng sử dụng thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và Đà Nẵng
 
   
 
☎ 02366532929
☖ Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Dịch vụ kế toán trọn gói là gì?

Trả lời:

Dịch vụ Kế toán trọn gói được hiểu là hoạt động tổng thể liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thuế của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán và thuế như: ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán trọn gói mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích tuyệt vời.

Liên hệ dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng  02366532929

Tại sao doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ kế toán thuế trọn gói?

Trả lời

 • Luôn cập nhật những thay đổi về chính sách tới Chủ doanh nghiệp và các bên liên quan;
 • Giảm thiểu chi phí một cách tối đa trong khi chất lượng hơn hẳn việc thuê kế toán ngoài;
 • Có sự đảm bảo TUYỆT ĐỐI về kế toán, thuế tới Doanh nghiệp;
 • Giúp Chủ doanh nghiệp yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh;
 • Ổn định về nhân sự kế toán, thuế một cách an toàn và vĩnh viễn;
 • Thực hiện các báo cáo gửi cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời;
 • Có nhiều kinh nghiệm thực tế với nhiều loại hình doanh nghiệp;
 • Thay mặt, đại diện cho doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng ?

Trả lời

 • Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng và đang cần những chuyên viên kế toán có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, chứng từ, lập sổ sách kế toán, kê khai, báo cáo thuế, … cũng như cần nhận được tư vấn về kế toán, tư vấn các quy định về thuế có liên quan.

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ và bạn không cần có kế toán, kế toán trưởng nhưng lại mong muốn có một bộ máy kế toán hoạt động tốt, áp dụng đúng và đủ các văn bản pháp luật, chính sách mới. Điều đó, bạn hoàn toàn yên tâm với Dịch vụ Kế toán trọn gói do TACA cung cấp. Chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ và khắc phục các vướng mắc của doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp đang hoạt động muốn sử dụng đội ngũ kế toán với trình độ chuyên môn cao.

Để duy trì một đội ngũ kế toán có trình độ và chuyên môn cao là một điều rất khó đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu này của Doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, sự hài lòng và thành công của quý khách hàng chính là thành công và thương hiệu chúng tôi.

Dịch vụ Kế toán nào uy tín tại Đà Nẵng ? 

Trả lời

Tại Đà Nẵng, LHD Law Firm chúng tôi được xem là Chuyên gia trong lĩnh vực kế toán thuế

Liên hệ dịch vụ 02366532929

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng