Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp - Giá Trọn Gói | Lhd Law Firm

 • 27/12/2022

Dịch vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói Uy Tín cho các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước Vừa và Nhỏ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với 15 năm kinh nghiệm với hơn 680 khách hàng đang tin dùng thường xuyên.

HỒ CHÍ MINH 02822612929 

HÀ NỘI 02422612929

ĐÀ NẴNG 02366532929

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói được hiểu là một hoạt động dịch vụ, dịch vụ đó làm kế toán cho Doanh nghiệp. Tại Việt nam, hoạt động này xuất hiện nhiều mà các đối tượng cung cấp dịch vụ là những đối tượng phải được có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước mới được phép thực hiện

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

→ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?

CHUẨN BỊ SỔ KẾ TOÁN 

 • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, chuẩn bị và chuyển giao chứng từ
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra
 • Phân loại và sắp xếp các tài liệu kế toán
 • Lập báo cáo tài chính hàng quý / hàng năm. Với quý nếu Khách hàng yêu cầu thực hiện
 • In tài liệu kế toán
 • Chuẩn bị báo cáo quản lý theo yêu cầu (thêm phí nếu khách hàng yêu cầu)
 • Đăng ký làm Kế toán trưởng (thêm phí nếu Khách hàng yêu cầu)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính

KÊ KHAI THUẾ

 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Hoàn thiện thuế TNDN / thuế TNCN
 • Khai báo các loại thuế khác như thuế giấy phép, thuế thu nhập
 • Đăng ký mã số thuế cho người lao động
 • Thông báo và tính toán số tiền thuế khi phát sinh

GIẢI THÍCH VỀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN

 • Giải thích cho kiểm toán viên
 • Giải thích với cơ quan thuế
 • Giải thích cho các cơ quan có thẩm quyền khác

→ TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY ĐỊNH HIỆN TẠI VỀ BÁO CÁO THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP ?

1 # CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

☑ Kê khai thuế ban đầu

☑ Mua token ( chữ ký số nộp tờ khai thuế qua mạng)

☑ Mở tài khoản ngân hàng

☑ Đăng ký nộp thuế điện tử

☑ Nộp tờ khai thuế môn bài 

☑ Nộp tiền thuế môn bài

☑ Hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử.

☑ Thông báo phát hành hóa đơn

☑ Thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cho Sở kế hoạch đầu tư

☑ Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

☝  Lưu ý: Khi công ty mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài ngày cuối của tháng nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

2 # CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM GỒM NHỮNG GÌ ?

☑ Lập và nộp tờ khai thuế GTGT

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính

☑ Lập và nộp tình hình sử dụng hóa đơn

☑ Lập sổ sách kế toán

☑ Lập bảng lương, tính thuế TNCN, tính BHXH

☑ Xin mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

☑ Quyết toán thuế TNCN

☑ Quyết toán thuế TNDN

☑ Lập báo cáo tài chính

☑ Nộp hộ tiền thuế qua nộp thuế điện tử

☑ Giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu

☑ Đăng ký bảo hiểm xã hội

CHI TIẾT BÁO CÁO THUẾ TRONG MỘT NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Tháng

Thời hạn  

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

 

 

1

22/01

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/1

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 4 năm trước

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 4 năm trước 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(vi) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm hiện tại

2

20/2

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

3

20/3

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/3

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

4

20/4

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 1

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 1 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

5

20/5

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 04

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 04 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

6

20/6

  ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 05

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 05 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

7

20/7

   
          30/07 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 2

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 2 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

8

20/8

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

9

20/9

  ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

10

20/4

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 3

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 3

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

11

20/11

  (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

12

30/12

 

((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

a. Các công việc dịch vụ kế toán làm trong tháng, quý

Hàng tháng Luật Hồng Đức sẽ có chuyên viên kế toán làm việc trực tiếp với khách hàng về các vấn đề sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

b. Các công việc kế toán thuế phải làm từng năm

 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
 

CÓ NÊN SỬ DỤNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ BÊN NGOÀI ?

Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng.Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi.

Những lợi ích khi thuê kế toán bên ngoài

1. Có thêm thời gian cho chiến lược kinh doanh

Các nỗ lực của chủ doanh nghiệp phải nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, hiệu quả hơn, khám phá các lĩnh vực cơ hội và mở rộng tầm nhìn của họ thông qua các thị trường mới.

Một doanh nhân không thể phát triển những ý tưởng mới nếu anh ta luôn lo lắng về việc hiểu những con số liên quan đến hoạt động hoặc cách đánh giá nghĩa vụ thuế của anh ta. Điều mà người chủ doanh nghiệp cần ít nhất là trở thành một nhân vật đa năng đảm đương mọi hoạt động của công ty mình.

Một doanh nhân cần giải thích các số liệu và các chỉ số chính trong báo cáo tài chính của họ. Điều quan trọng không phải là biết từng mục đã được tính toán như thế nào. Do đó, dịch vụ kế toán thuê ngoài giải phóng bạn khỏi những rắc rối này.

Bạn có thể là chủ doanh nghiệp nhưng có thể không biết về kế toán. Đây là lý do chính tại sao bạn phải thuê một kế toán. Kế toán, sổ sách liên quan đến mọi thứ xung quanh môi trường tài chính kinh doanh. Các tài khoản kinh doanh, các giao dịch hàng ngày và chi phí đều nằm trong sổ kế toán. Đó là công việc của kế toán có trình độ chuyên môn để xử lý các sổ sách của tài khoản.

Mặc dù nó có thể trông giống như một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng quản lý tài khoản là một thách thức. Ở giai đoạn đầu, nó có thể đơn giản, nhưng khi bạn tiến lên, nó sẽ trở nên phức tạp. Việc trả lương cho nhà cung cấp, thù lao cho nhân viên và quản lý chi phí hàng ngày chỉ có thể thực hiện được với một kế toán viên có trình độ.

2. Giảm chi phí so với việc thuê kế toán nội bộ

Việc trả lương cho một kế toán nội bộ thường đắt hơn so với sử dụng dịch vụ của một công ty kế toán thuê ngoài. Một nhân viên không chỉ bao hàm tiền lương mà còn có các kỳ nghỉ, tiền thưởng, các khoản đóng góp an sinh xã hội, thuế trả lương và các lợi ích khác thường được pháp luật Việt Nam quy định.

Ngày nay, các chức năng bao gồm từ việc lập báo cáo tài chính và nộp thuế cơ bản cho đến các thủ tục phức tạp của chính phủ, đăng ký, xin giấy phép, công nhân cao và thấp, điều chỉnh ngân hàng, kiểm toán nội bộ và một danh sách cam kết thực tế vô tận.

Một công ty kế toán có các chuyên gia để thực hiện những công việc này một cách hợp pháp và không có sai sót, đảm bảo hoạt động chính xác của một công ty. Hơn là một nhân sự với kinh nghiệm và thời gian hạn chế

3. Giảm chi phí đào tạo và cập nhật

Các chính sách tài khóa thường xuyên thay đổi. Những sửa đổi như vậy đôi khi có thể là tối thiểu và phạm vi nhỏ, nhưng trong những sửa đổi khác, chúng ngụ ý những cải cách rất quan trọng để đảm bảo rằng một kế toán viên được đào tạo để cập nhật các tài khoản cuối năm.

Quá trình học hỏi và cập nhật này là một khoản chi phí bổ sung cho công ty khi có kế toán trả lương. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, doanh nghiệp không phải lo lắng về các chương trình hướng dẫn này. Trong nhóm các chuyên gia cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài, họ liên tục được cập nhật theo các quy định thuế mới nhất.

4. Giảm chi phí văn phòng và thiết bị máy tính

Không có kế toán tại văn phòng, các chi phí máy tính, phần mềm và chương trình, máy quét và máy in sẽ bị loại bỏ. Bạn cũng có thể tránh được rất nhiều hỗ trợ thư ký, nhắn tin, điện thoại, kết nối internet, điện, văn phòng phẩm, tài liệu làm việc, bảo trì và dịch vụ dọn dẹp.

Các kế toán thuê ngoài tự trang bị các dụng cụ cần thiết để làm việc một cách chuyên nghiệp. Và doanh nghiệp của bạn không cần bận tâm về khoản phụ phí này.

5. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài luôn có tầm nhìn chiến lược

Việc ủy ​​quyền kế toán cho một văn phòng kế toán không chỉ phục vụ cho việc giữ các báo cáo tài chính có trật tự và giữ cho việc nộp thuế có trật tự. Chúng cũng trở thành lời khuyên hữu ích và khách quan để giúp định hướng kinh doanh. Bằng cách cung cấp dịch vụ cho các công ty thuộc nhiều loại và quy mô khác nhau, bạn có quan điểm không đồng nhất hơn về thế nào là tài chính lành mạnh.

Một công ty kế toán bên ngoài có thể đưa ra lời khuyên để phát hiện ra nơi cần giảm chi phí và giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn. Hướng dẫn chuyên nghiệp về các thông lệ tốt nhất về thuế giúp tối ưu hóa gánh nặng, chẳng hạn như loại bỏ tiền phạt, phụ phí và các khoản thanh toán chưa đến hạn hoặc thanh toán chậm.

Và nếu công ty của bạn là một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một công ty đang cố gắng đưa ra một kế hoạch kinh doanh? Điểm khởi đầu của doanh nghiệp của bạn là lập kế hoạch kinh doanh. Đừng bao giờ đánh giá thấp tài liệu kinh doanh thiết yếu này trong doanh nghiệp của bạn.

Để đưa ra một kế hoạch kinh doanh chính xác, bạn phải có sự tham gia của một chuyên gia tài chính. Ghi chép phần tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài chính từ bên ngoài, một kế toán thuê ngoài là rất quan trọng.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA LHD LAW FIRM

⇒ Khai thuế ban đầu
⇒ Dịch vụ kế toán trọn gói
⇒ Làm sổ sách kế toán
⇒ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
⇒ Lập báo cáo tài chính
⇒ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
⇒ Hoàn thuế giá trị gia tăng
⇒ Tính lương cho người lao động.
⇒ Làm kế toán cho Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
⇒ Giải thể công ty
⇒ Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
 
dịch vụ kế toán

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN BAO GỒM LÀM SỔ SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN NĂM

Nội dung công việc

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra

Phí dịch vụ/ tháng

1.Thức hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý

> Báo cáo thuế giá trị gia tăng

> Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

> Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

> Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

> Số nhật ký,sổ cái chi tiết các tài khoản

> Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

> Số chi tiết hàng tồn kho

> Chi tiết công nợ phải thu, phải trả

> Lập phiếu thu, phiếu chi

> Lập phiếu nhập, xuất kho

> Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa

> Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3.Thức hiện quyết toán thuế hàng năm

> Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

> Báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Tư vấn – dịch vụ

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

800.000đ

Từ 05 đến 10

1.000.000đ

Từ 11 đến 20

1.200.000đ

Từ 21 đến 30

1.500.000 đ

Thêm 100.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại (không có tờ khai hải quan), sản xuất phần mềm

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

800.000đ

Từ 05 đến 10

1.200.000đ

Từ 11 đến 20

1.500.000đ

Từ 21 đến 30

2.000.000 đ

Thêm 200.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại (có tờ khai hải quan), tư vấn- dịch vụ giao nhận

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

1.000.000đ

Từ 05 đến 10

1.800.000đ

Từ 11 đến 20

2.500.000đ

Từ 21 đến 30

3.000.000 đ

Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Sản xuất ( tính giá thành)

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 04

1.500.000đ

Từ 05 đến 10

2.500.000đ

Từ 11 đến 20

3.500.000đ

Từ 21 đến 30

4.000.000 đ

Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Xây dựng

Không có hóa đơn

500.000đ

Từ 01 đến 02 hợp đồng

1.500.000

Từ 03 đến 04 hợp đồng

3.000.000đ

Từ 05 đến 10 hợp đồng

4.500.000đ

Giá thỏa thuận cho mỗi hợp đồng tăng thêm (từ 11 trở lên)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHÔNG BAO GỒM LÀM SỔ SÁCH

Số lượng hóa đơn/tháng

Dịch vụ

Thương mại

Sản xuất

Xây dựng

Dưới 10 hóa đơn

400.000

500.000

600.000

600.000

Từ 10 đến 20

500.000

600.000

700.000

700.000

Từ 21 đến 30

600.000

700.000

800.000

800.000

Từ 31 đến 40

700.000

800.000

900.000

900.000

PHÍ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU

PHÍ DỊCH VỤ/ LẦN

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao động

Từ 6 đến 10 lao động

Trên 10 lao động

Các quận TP HCM

2.000.000đ

3.000.000đ

5.000.000đ

Các huyện TPHCM

3.000.000đ

4.000.000đ

6.000.000đ

Soạn và đăng ký nội quý lao động tập thể cho phòng lao động (từ 10 lao động phải đăng ký)

 

 

5.000.000 đ

BẢNG GIÁ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao động

Từ 6 đến 10 lao động

Trên 10 đến 15 lao động

Ghi chú

Các quận TP HCM

   800.000đ

1.200.000đ

2.000.000đ

+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)

Các huyện TPHCM

1.000.000đ

1.500.000đ

2.500.000đ

+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)

Lưu ý: đăng ký phí BHXH trên là trọn gói, các công việc phải làm bao gồm

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội
 • Nhận thẻ bảo hiểm y tế, sổ BHXH
 • Xây dựng và đăng ký thang, bảng lương
 • Thành lập công đoàn cơ sở ( từ 5 lao động trở lên)

VÌ SAO NÊN THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng liên quan đến lĩnh vực thuế, bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm thủ tục dịch vụ đăng ký thuế GTGT, kê khai, hoàn thuế GTGT, kê khai thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN.

Cung cấp dịch vụ rộng rãi

Bất cứ điều gì công ty của bạn được biết đến nhiều nhất đều nên xuất hiện ngay tại đây, cho dù đó là mũ lưỡi trai hay mũ bóng chày hay loại bỏ dơi ma cà rồng.

Kiến thức ngành

Khả năng tập trung vào hoạt động kinh doanh của bạn và cung cấp các giải pháp thuế hiệu quả và thiết thực được nâng cao nhờ kiến ​​thức của chúng tôi về các môi trường kinh doanh cụ thể bao gồm: kinh doanh tiêu dùng; nguồn năng lượng; chế tạo; thương mại; địa ốc; truyền thông & viễn thông.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tuân thủ thuế đang diễn ra và nghĩa vụ báo cáo
 • Cập nhật về những thay đổi mới trong pháp luật và chính sách
 • Liên lạc và thương lượng với các cơ quan thuế liên quan 

2. Thuế thu nhập cá nhân

 • Tư vấn về việc đánh thuế người nước ngoài / người không cư trú
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ Lập kế hoạch và Tối ưu hóa Thuế

Lợi ích hàng đầu cho khách hàng

 • Cung cấp chính xác thông tin tài chính quan trọng, các chỉ số hoạt động chính và hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh
 • Tiếp cận đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, những người có kinh nghiệm từ Big4 hoặc các công ty FDI lớn (Không thường thấy ở các công ty nhỏ)
 • Tối đa hóa các khoản khấu trừ thuế của bạn
 • Các giải pháp thiết thực với chi phí hiệu quả để hợp tác lâu dài

CÁC DỊCH VỤ KHÁC DÙNG KÈM DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA LHD LAW FIRM

⇒ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO XEM THÊM 

⇒ THÀNH LẬP CÔNG TY XEM THÊM

⇒ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN XEM THÊM

⇒ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU XEM THÊM 

NHỮNG CÂU HỎI QUAN TÂM THƯỜNG GẶP

 ☑ Công ty Chúng tôi có cung cấp dịch vụ ngoài giờ không ?

Trả lời: Có chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ và xử lý sự cố khi có yêu cầu của quý khách

 ☑ Công ty Bạn có cung cấp dịch vụ tỉnh không ?

 Trả lời: Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các tỉnh thành phố sau: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

☑ Công ty bạn có cung cấp dịch vụ tận nơi không ?

Trả lời: Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tận nơi trong trường hợp quý khách cần hỗ trợ dịch vụ

☑ Công ty bạn cung cấp dịch vụ thì thanh toán phí thế nào ?

Trả lời: Bạn có thể thanh toán phí cho chúng tôi hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm 

 

 

         Bà Bùi Thị Kim Chung - Kế toán trường

(Người có Chứng chỉ hành nghề thuế kế toán tai Việt Nam)

Bà có hơn 18 năm tư vấn và làm báo cáo thuế cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Các khách hàng làm việc tại LHD Law Firm được bà và các Cộng sự của mình tư vấn và hỗ trợ hết mình, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ sử dụng dịch vụ:

Văn phòng kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh - 02822446739

Văn phòng kế toán tại Hà Nội - 02422612929 

Văn phòng kế toán  tại Đà Nẵng - 02366532929 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH LHD

 LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV
 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

Hầu hết các khách hàng đều hài lòng với dịch vụ do LHD Law Firm Cung cấp, Chúng tôi hiện đã có 680 khách hàng sử dụng thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và Đà Nẵng
 
   
 
☎ HCM 02822416866  
☎ HN 02422612929 
☎ ĐN 02366532929

 

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Dịch vụ kế toán là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp về việc làm kế toán thay cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi thuê dịch vụ kế toán thì các vấn đề về kế toán nội bộ hay kế toán thuế, làm báo cáo thuế, BHXH, quyết toán thuế,… sẽ được công ty dịch vụ kế toán thực hiện.

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA LHD ?

Trả lời

 • Nếu bạn đã từng sử dụng qua dịch vụ kế toán ở đơn vị khác, chắc chắn bạn sẽ phát sinh các vấn đề trong việc không thống nhất hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán. Và khi có kiểm tra mình chắc chắn bạn phải tốn một khoản kha khá cho việc hoàn thiện sổ sách kế toán hoặc các vấn đề khác. Nguyên nhân là vì khi bạn dùng gói dịch vụ đó thì họ chỉ làm đúng nội dung nhiệm vụ như trong hợp đồng thôi mà không nghĩ tới việc sau này. Và sau khi có phát sinh vấn đề với cơ quan thuế chính doanh nghiệp bạn sẽ gặp nhiều khó khăn.
 • Nhưng Kế toán Đông Nam Á chúng tôi khi thực hiện làm kế toán cho doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẵn sàng đảm bảo chứng từ và các báo cáo cho bạn. Khi nhận chứng từ thì chúng tôi thống kê dữ liệu và sắp xếp lại cho bạn. Và dù bạn đã không sử dụng dịch vụ chúng tôi nữa nhưng với những gì chúng tôi thực hiện cho bạn, bạn có thể yên tâm vì chứng từ hay các báo cáo chính xác với nhau. Hồ sơ cũng được sắp xếp cẩn thận theo thời gian khi bàn giao.
 • Nhiều khách hàng tìm tới chúng tôi với hóa đơn chứng từ lộn xộn. Tuy không có trong công việc nhưng để đảm bảo cho khách hàng trước cơ quan thuế, chúng tôi đều kiểm tra lại cũng như sắp xếp lại cho khách hàng của mình hoàn toàn miễn phí. Và sau đó, khi thực hiện kế toán cũng làm một cách chắc chắn với tất cả tâm huyết của mình!

NỘI DUNG CUNG CẤP CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN?

 • Ghi số bút toán.
 • Lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kê khai báo cáo thuế hàng kỳ các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Lập sổ sách kế toán theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm.
 • Trao đổi và tư vấn số liệu kế toán với khách hàng hàng kỳ.
 • Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện cho khách hàng.
 • Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp để khách hàng nắm bắt thời gian thanh toán thuế cho cơ quan Nhà nước.
 • Trong trường hợp có hoàn thuế, chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay cho Quý công ty.
 • Trao đổi với cơ quan kiểm toán về các vấn đề có liên quan (nếu có).

LHD Là đại lý thuế và có chứng chỉ hành nghề kế toán Chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này tại các văn phòng Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng

Liên hệ dịch vụ 

https://www.luathongduc.com/lien-he.html

105 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Bình An
  27/06/2019

  Công ty tôi mới thành lập trong ngành kinh doanh thời trang, Nay cần báo giá kế toán tại HCM và HN ? Vui lòng báo giá giúp Chúng tôi ! Trân trọng Cảm ơn

 2. Visitor
  Lim Beck
  30/06/2019

  Xin chào LHD Law Firm Chúng tôi là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Chúng tôi vừa xin xong giấy chứng nhận đầu tư, xin vui lòng báo giá cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến kê khai và báo cáo thuế hàng tháng, kèm theo là dịch vụ bảo hiểm xã hội ! Lưu ý báo giá trọn gói nhé ! Cảm ơn

 3. Visitor
  Lim Beck
  30/06/2019

  Xin chào LHD Law Firm Chúng tôi là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Chúng tôi vừa xin xong giấy chứng nhận đầu tư, xin vui lòng báo giá cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến kê khai và báo cáo thuế hàng tháng, kèm theo là dịch vụ bảo hiểm xã hội ! Lưu ý báo giá trọn gói nhé ! Cảm ơn

 4. Visitor
  Vinh Nguyễn
  30/06/2019

  Công ty tôi mới thành lập trong ngành xuất nhập khẩu hoa quả, Nay cần báo giá kế toán tại HCM và HN ? Vui lòng báo giá giúp Chúng tôi ! Trân trọng Cảm ơn

 5. Visitor
  Ngọc Anh
  01/07/2019

  Chào Luật Hồng Đức, Cho chúng tôi tư vấn và xin báo giá dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, cho công ty mới thành lập - Chúng tôi cung cấp đồ ăn cho nhà hàng ! bán online trụ sở bình thạnh tphcm.

 6. Visitor
  Ngoc Thuy
  06/07/2019

  Chào Luật Hồng Đức, Cho chúng tôi tư vấn và xin báo giá dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, cho công ty mới thành lập- trụ sở bình thạnh tphcm.

 7. Visitor
  Doan Trần
  24/07/2019

  Xin chào, dịch vụ kế toán bên công ty bạn cụ thể như thế nào nhỉ? NGoài tp.HCM ra thì bên bạn có hỗ trợ dịch vụ ở các tỉnh lân cận không? Vd: Bình Dương, D(ồng Nai, Long An,...

 8. Visitor
  Trang
  24/07/2019

  Có hỗ trợ dịch vụ kế toán trọn gói tkhông bạn? cho mình xin giá dịch vụ với nha!

 9. Visitor
  Trang
  24/07/2019

  Có hỗ trợ dịch vụ kế toán trọn gói tkhông bạn? cho mình xin giá dịch vụ với nha!

 10. Visitor
  Ngô Trọng Quý
  24/07/2019

  Hi LHDFirm, tôi cần tư vấn về gói dịch vụ kế toán của bạn, liên hệ tôi qua số: 0918315xxx - Ngô Trọng Quý

 11. Visitor
  Trường Gia
  24/07/2019

  Tôi vừa mở một số công ty con về thiết bị y tế ở Sài GÒn, cần thuê dịch vụ kế toán cho các công ty con, bạn tư vấn cho tôi gấp nhé Luật HồnG Đức

 12. Visitor
  TRAN TRUNG
  24/07/2019

  HI! TOI CAN MOT KE TOAN CHO VAN PHONG DAI DIEN CUA NGUOI NUOC NGOAI, YEU CAU BIET TIENG ANH/ TIENG TRUNG THANH THAOL. CONG TY O QUAN PHU NHUAN, HCM

 13. Visitor
  Nguyễn Xuân Trường
  24/07/2019

  xin tư vấn cho mình dịch vụ kế toán, công ty mới thành lập được 4 tháng

 14. Visitor
  Chan Jin
  27/07/2019

  Vui lòng tư vấn dịch vụ kế toán trọn gói cho một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc, chủ nhà hàng là người Hàn Quốc

 15. Visitor
  haiminh
  27/07/2019

  Xin chào công ty Luật Hồng Đức, chúng tôi đang cần tư vấn về dịch vụ kế toán bên bạn, vui lòng check email và phản hồi cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!

 16. Visitor
  Nguyễn Hoàng Thanh Thảo
  27/07/2019

  Hi ad! Mình đang cần người kết toán thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội, ad có hỗ trợ không?

 17. Visitor
  Nghĩa
  27/07/2019

  Em mới thành lập công ty được gần một tháng và đang có nhiều trục trặc bên khai báo thuế, LHD Law Firm tư vấn giúp em về vấn đề này với ạ. Công ty của em thành lập ở HCM, chuyên thiết kế website, seo,...

 18. Visitor
  Khoa Chính
  27/07/2019

  Mình đang có khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thuế và cần tìm người đại diện nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế quận huyện. tư vấn cho mình

 19. Visitor
  Hòa
  27/07/2019

  Tôi cần thuê kế toán trưởng thời hạn dài năm (5 năm trở lên) cho một công ty vừa thành lập về lĩnh vực du lịch. tôi cần được tư vấn rõ hơn về dịch vụ của các bạn

 20. Visitor
  NGọc Trâm
  27/07/2019

  Cần một kế toán nội bộ cho một viện thẩm mỹ tại Đà Nẵng. nhờ công ty LHD tìm cho tôi một người có năng lực. Chi tiết yêu cầu sẽ được gửi qua mail sau khi tư vấn xong

 21. Visitor
  Nguyễn.T.Nhân
  27/07/2019

  Luật sư vui lòng tư vấn dịch vụ kế toán trọn gói cho một công ty gia đình, bán lẻ điện thoại laptop,thiết bị công nghệ. công ty ở Hà Nội

 22. Visitor
  Mr. Liêm
  27/07/2019

  cần tư vấn dịch vụ kế toán 0907774xxx (Mr.Liêm)

 23. Visitor
  Dũng
  28/07/2019

  chào Luật Hồng Đức, cho mình hỏi bên công ty bạn có cung cấp dịch vụ kế toán ngoài giờ không? Trong trường hợp khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra và cần phải giải quyết ngay. Xin cảm ơn

 24. Visitor
  Trần Minh Châu
  28/07/2019

  Tôi muốn tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán của các bạn

 25. Visitor
  28/07/2019

  Chào Luật sư, tôi mới thành lập doanh nghiệp cách đây không lâu, nay tôi cần tư vấn và hướng dẫn khai thuế ban đầu, luật sư vui lòng tư vấn giúp

 26. Visitor
  Lâm
  29/07/2019

  Tôi cần tham khảo dịch vụ kế toán chuyên về thuế cho một công ty nước ngoài

 27. Visitor
  Đỗ Trường Thịnh
  29/07/2019

  Chào công ty, mình đang cần dịch vụ kế toán cho công ty tnhh mới thành lập gồm: Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân,...Mong phản hồi sớm từ công ty

 28. Visitor
  Trần Quang Minh
  29/07/2019

  cần tư vấn dv kế toán trọn gói 0984505xxx Trần Quang Minh

 29. Visitor
  Vũ Ngọc Khang
  29/07/2019

  Mình muốn tham khảo bảng giá dịch vụ kết toán năm cho một công ty xây dựng (thầu công trình,...) ở Bình Dương

 30. Visitor
  Phạm Thị Bích Khuê
  29/07/2019

  Công ty Fushita (vốn đầu tư của Nhật) tại Hà Nội đang cần bảng giá trọn gói dịch vụ kế toán, xin tư vấn chi tiết và báo giá cho chúng tội

 31. Visitor
  long
  29/07/2019

  chi phí trọn gói gói dịch vụ kế toán bên các bạn là bao nhiêu vậy?

 32. Visitor
  Thắng
  30/07/2019

  Công ty chúng tôi đang cần một kế toán chuyên về các vấn để bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. C.ty luật Hồng Đức tư vấn và giới thiệu cho tôi một dịch vụ phù hợp nhé!

 33. Visitor
  Hải
  30/07/2019

  Xin chào, đối tác của tôi có giới thiệu cho tội công ty các bạn có cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, tôi muốn tham khảo gói dịch vụ của các bạn,

 34. Visitor
  Ngô Vân
  30/07/2019

  Có dịch vụ kế toán cho công ty Đài Loan không bạn? Cty tôi đang cần tìm dịch vụ kế toán (biết tiếng Trung) và cần hợp tác lâu dài

 35. Visitor
  Phong Phu Co
  30/07/2019

  Công ty TNHH Phong Phú đang cần dịch vu kế toán tại Vũng Tàu, LHD Law Firm có hỗ trợ ở Vũng Tàu không?

 36. Visitor
  Hiếu
  01/08/2019

  Công ty tôi mới thành lập được 40 ngày, tôi cần tư vấn dịch vụ kế toán chuyên về thuế, có thể giúp tôi không?

 37. Visitor
  Quang Tú
  01/08/2019

  báo giá cho tôi dịch vụ kế toán trọn gói từ a-z nhé! và gọi tư vấn giúp tôi qua số điện thoại 0983339xxx (Quang Tú)

 38. Visitor
  Quang Tú
  01/08/2019

  báo giá cho tôi dịch vụ kế toán trọn gói từ a-z nhé! và gọi tư vấn giúp tôi qua số điện thoại 0983339xxx (Quang Tú)

 39. Visitor
  phong
  02/08/2019

  Tôi muốn thuê dịch vụ kế toán trọn gói bên bạn 1 quý thì bao nhiêu tiền vậy

 40. Visitor
  hà hải đăng
  02/08/2019

  dịch vụ kế toán của Luật Hồng Đức rất uy tín, hỗ trợ nhanh chóng, tôi rất hài lòng

 41. Visitor
  Văn Quốc Trung
  02/08/2019

  có hỗ trơ dịch vụ kế toán ở Hà Nội không bạn?

 42. Visitor
  Ltd hung
  02/08/2019

  Mình mới thành lập một công ty bất động sản ở Bình Dương, nay cần thuê kế toán dịch vụ cho công ty mình, vui lòng phản hồi sớm yêu cầu trong email mình đã gửi

 43. Visitor
  Bảo Việt
  02/08/2019

  trọn gói dịch vụ kế toán của lhd là bao nhiêu và thanh toán như thế nào? theo tháng/quý/năm?

 44. Visitor
  Dương Ngọc Dụng
  02/08/2019

  Chúng tôi vừa xin xong giấy chứng nhận đầu tư, xin vui lòng báo giá cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến kê khai và báo cáo thuế hàng tháng/ thuế muôn bài,....

 45. Visitor
  Trọng
  02/08/2019

  Cần tư vấn dịch vụ kế toán để Lập bảng lương, tính thuế TNCN, tính BHXH, bạn báo giá cho mình luôn nhé

 46. Visitor
  Vỹ
  03/08/2019

  Luật sư tư vấn cho mình mua token và một số vấn đề về thuế, công tt mình mới thành lập và còn chưa ổn định

 47. Visitor
  Trần Nghĩa
  03/08/2019

  cần liên hệ tư vấn dịch vụ kế toán gấp cho tôi 0983338xxx Trần Nghĩa

 48. Visitor
  quanghieu.dn_78
  03/08/2019

  Cho mình xin bảng báo giá chi tiết dịch vụ kế toán quyết toán thuế hàng năm, báo cáo tài chính năm (bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính),...

 49. Visitor
  Phương Tech
  03/08/2019

  Cho mình hỏi dịch vụ kế toán ở Đà Nẵng như thế nào? Công ty chuyên nhập và phân phối linh phụ kiện thiết bị công nghệ. Xin cảm ơn

 50. Visitor
  Lê Thị Hoài Thương
  03/08/2019

  Cần dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cho công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài, thông thạo tiếng anh, thông tin chi tiết sẽ gửi qua mail và xin vui lòng báo giá đầy đủ cho chúng tôi

 51. Visitor
  Bảo Trần
  05/08/2019

  Xin chào, nhờ c.ty luật Hồng Đức báo giá cho mình chi tiết về dịch vụ kế toán có sẵn nhé! Mình cần tham khảo, có gì thắc mắc mình sẽ trao đổi qua email

 52. Visitor
  Hồng Phước
  05/08/2019

  Tôi muốn được luật sư gọi điện và tư vấn trực tiếp về dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng thì như thế nào? Công ty là có vốn đầu tư nước ngoài nhưng mới thành lập còn nhiều vấn đề thắc mắc cần được luật sư giải thích trực tiếp

 53. Visitor
  Lã Minh Đăng
  05/08/2019

  nếu trong trường hợp cấp bách thì bên công ty bạn có thể hỗ trợ dịch vụ kế toán tận nơi cho chúng tôi không?chi phí là bao nhiêu trong trường hợp này?

 54. Visitor
  Duy Hòa
  05/08/2019

  0985990xxx mình cần tư vấn dịch vụ kế toán, càng sớm càng tốt, xin cảm ơn

 55. Visitor
  Quý HN
  05/08/2019

  Dịch vụ kế toán trọn gói tại LHD là bao nhiêu? Có ưu đãi gì nếu đăng ký trọn gói không?

 56. Visitor
  Duy Hưng
  06/08/2019

  Hi Ad, Công ty may mặc Duy Hưng TP. HCM, tại Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình, Tp.HCM mới thành lập và hoạt động vào tháng 3 năm 2019. là công ty chuyên gia công, thiết kế xuất khẩu đồ thời trang nam nữ, muốn làm thủ tục kê khai báo cáo thuế ban đầu và hàng quý thì giá như thế nào? Vui lòng cho biết thông tin và bảng báo giá đầy đủ về dịch vụ kế toán nhé! Xin cảm ơn.

 57. Visitor
  Kim Quý (ABCTours)
  06/08/2019

  Chào Luật sư, công ty chúng tội làm về lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng (ABCTours) đang cần tìm dịch vụ báo cáo thuế. Cho tôi hỏi công ty Luật Hồng Đức có hỗ trợ dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng không? NGoài ra, dịch vụ kế toán bên công ty LHD có hỗ trợ hoàn thiện sổ sách không? Chi phí cho 2 gói dịch vụ kế toán đó là bao nhiêu? Xin vui lòng phản hồi thông tin chi tiết và báo giá cho chúng tôi.

 58. Visitor
  Hoàng Liêm
  06/08/2019

  Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội là bao nhiêu vậy bạn? Công ty mình vừa mới thành lập, chuyên về lĩnh vực nộng nghiệp, nhập khẩu rau củ quả sạch từ nước ngoài. Công ty có vốn đầu tư của Úc. Vui lòng bào giá chi tiết các hạng mục trong dịch vụ kế toán trọn gói bàn tiếng Anh cho mình nhé! Thank you so much!

 59. Visitor
  Bùi Thiên Sao
  06/08/2019

  Xin chào anh/chị, em vừa thành lập một công ty về giao dịch - ký gửi bất động sản tại Lê Văn Việt, Q.9 Hồ Chí Minh và chưa nắm rõ về mảng khai báo thuế. Anh/ chị vui lòng tư vấn cho em gói dịch vụ kế toán tphcm phù hợp với mức chi phí tiết kiệm nhất giúp em. Cảm ơn anh/chị

 60. Visitor
  Trần Nguyên Minh Hải
  06/08/2019

  Nhờ luật sư của LHD Law Firm tư vấn cho tôi dịch vụ kế toán thuế hàng tháng và năm tại tp.hcm. Văn phòng công ty tôi nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, Quận Phú Nhuận. Xin liên hệ trực tiếp qua số dt: 0903339xxx - Trần Nguyên Minh Hải

 61. Visitor
  Ngọc Thanh Fresh Milk
  06/08/2019

  Công ty TNHH sữa bò Long Thành - Đại lý phân phối miền Nam Ngọc Thanh cần được tư vấn dịch vụ báo cáo thuế tại thành phố Hồ Chí Miinh (Quận 3). Luật Hồng Đức vui lòng gửi cho chúng tôi bản nội dung gói dịch vụ báo cáo thuế và bảng báo giá đầy đủ để chúng tôi tham khảo được không? Xin cảm ơn luật sư rất nhiều

 62. Visitor
  Thảo Trang (Chanjin)
  06/08/2019

  Chào bạn, bạn tư vấn giúp mình dịch vụ kế toán trọn gói ở quận 7, HCM cho một công ty chuyên nhập khẩu rượu Hàn Quốc (chủ công ty là người Hàn Quốc) giúp mình. Công ty vừa được thành lập 20 ngày, đang rất cần dịch vụ kế toán gấp để giải quyết các vấn đề sổ sách và báo cáo thuế theo đúng pháp luât nhà nước Việt Nam.

 63. Visitor
  NGUYỄN VĂN THẾ
  06/08/2019

  CHÀO CTY LUẬT HỒNG ĐỨC, CÔNG TY MÌNH CHƯA CÓ CHỮ KÝ SỐ THÌ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐƯƠC KHÔNG? CTY LUAT HỒNG ĐỨC CÓ HỖ TRỢ GIÚP MÌNH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC KHÔNG VẬY? CẢM ƠN QUÝ CTY LUẬT HỒNG ĐỨC

 64. Visitor
  Cao Trần Bảo Ngân
  06/08/2019

  Chào Luật sư của Luật Hồng Đức, em có một vài thắc mắc về dịch vụ kế toán Luật Hồng Đức cần được giải đáp như sau: Việc giao chứng từ hàng tháng cho bên Luật Hồng Đức sẽ như thế nào? Bên Luật sư sẽ cử người trực tiếp qua lấy chứng từ chứ? Ngoài ra, dịch vụ khai báo thuế bên em có thể nộp bằng hình thức online được không? Em xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi sớm từ phía luật sư.

 65. Visitor
  Phạm Quốc Trung
  06/08/2019

  Chúng tôi là một công ty lớn, đã thành lập được 10 năm và có khoảng hơn 200 lao động, tuy đã có bộ phận kế toán nhưng chúng tội vẫn muốn tìm hiểu và tham khảo thêm về dịch vụ báo cáo thuế không làm sổ sách tại Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Luật Hồng Đức vui lòng sắp xếp cho chúng tôi một luật sư chuyên nghiệp và tư vấn đầy đủ thông tin cho chúng tội qua số điện thoại mà chúng tội đã cung cấp cho các bạn trong email, mong nhận được phản hồi sớm từ công ty Luật Hồng Đức của các bạn

 66. Visitor
  hồ văn hậu
  12/08/2019

  Xin chào, tôi muốn tham khảo bảng giá trọn gói dịch vụ kế toán cho một công ty quảng cáo, bảng hiệu tại tp hồ chí minh? trong trường hợp sau khi đăng ký thì chúng tôi sẽ phải thanh toán phí như thế nào cho công ty các bạn? theo tháng hay quý hay năm. xin cảm ơn

 67. Visitor
  Bi
  12/08/2019

  Chào anh, công ty Luật Hồng Đức có cung cấp dịch vụ kế toán tại tỉnh Bình Dương không anh? Em đang kinh doanh bán lẻ điện thoại di động Hoàng Long, hiện đã có 4 chi nhánh tại Bình Dương nhưng chưa thể nắm rõ về thuế? công ty vui lòng tư vấn giúp

 68. Visitor
  Hồ Ngọc Trung Dũng
  13/08/2019

  Chào Anh/ Chị, Em vừa thành lập một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất, chế biến chè (trà) tươi các loại tại thành phố HỒ Chí Minh và đang trong quá trình phải khai thuế, A/C vui lòng tư vấn giúp em gói dịch vụ khai báo thuế tại thành phồ Hồ Chí Minh Quận Tân Phú, tính giúp em chi phí tất cả các loại thuế trong một năm là bao nhiêu?. Xin cảm ơn A/C

 69. Visitor
  Trần Tiến Dũng
  13/08/2019

  Luật Hồng Đức có cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không? Tôi được một đối tác thân quen giới thiệu đến Luật Hồng Đức và nghe nói rất uy tín.

 70. Visitor
  Lan Comestic
  13/08/2019

  Mình muốn hỏi ad về vấn đề khai báo thuế theo tháng và thuế muôn bài theo năm, hiện tại mình đang kinh doanh bán lẻ các loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc (Shisedo, 3CE, Innisfree, Yches,...). Vì đây là lần đầu tiên kinh doanh, công ty chỉ mới được thành lập khoảng 45 ngày, Mong ad tư vấn giúp mình đầy đủ về giá gói dịch vụ đầy đủ, nội dung chi tiết. Mình ở Hà Nội nhé!

 71. Visitor
  Việt
  13/08/2019

  Luật sư cho mình hỏi một chút, dịch vụ kế toán của Luật Hồng Đức có hỗ trợ tận nơi không, trong trường hợp nguy cấp thì có thể hỗ trợ dịch vụ kế toán ngoài giờ không luật sư. CÔng ty mình thì ở Hải Châu - Đà Nẵng

 72. Visitor
  Vũ Hinh
  13/08/2019

  Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình Hà Nội muốn liên hệ trực tiếp với luật sư của Luật Hồng Đức các bạn thì như thế nào? Chúng tội đang cần tham khảo và đăng ký một số gói dịch vụ kế toán không sổ sách. Liên hệ và đặt lịch sớm cho chúng tôi qua email, xin cảm ơn

 73. Visitor
  Phạm Hoàng Hy
  13/08/2019

  Chào anh, em mới thành lập một công ty nhỏ về viễn thông ở Sài Gòn, công ty gồm 12 lao động và chưa nắm rõ về quá trình đăng ký bảo hiểm xã hội và theo dõi thu nhập hàng tháng của người lao động, nhờ anh tư vấn giúp em dịch vụ kế toán phù hợp và báo giá chi tiết cho em ạ. Vì công ty mới thành lập nên em muốn được tư vấn gói dịch vụ có thể tiết kiệm chi phí ạ. Em cảm ơn anh

 74. Visitor
  Bình Tân
  13/08/2019

  LHD Law Firm vui lòng cho tôi xin bảng giá chi tiết dịch vụ khai báo thuế, làm sổ sách và quyết toán năm tại Hà Nội, công ty tôi là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ về lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, ký gửi đồ trong và ngoài nước thì cần phải làm như thế nào?

 75. Visitor
  minh_hoang444
  16/08/2019

  Chi phí cho gói dịch vụ dọn dẹp, rà soát sổ sách cụ thể là thế nào vậy lhd, công ty mình là nhà phân phối bán lẻ sơn, giấy dán tường thành lập được 3 năm 2 tháng rồi. Nay có nhu cầu muốn thuê dịch vụ kế toán của công ty Luật Hồng Đức các bạn

 76. Visitor
  Mai Hoàng Hùng
  16/08/2019

  C.ty mình vừa thành lập dự án đầu tư tại Đà Nẵng, đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng và phát sinh cực kỳ ít. Cần thuê một kế toán trưởng xét lại hồ sơ dữ liệu và lên báo cáo tài chính hằng năm. Đề nghị quý công ty gửi giúp tôi bảng chi phí báo giá qua email maihoanghung_dn@gmail.com

 77. Visitor
  Võ Thành Trung
  16/08/2019

  Xin chào, tôi có 1 vài ngôi nhà tại Hà Nội cho thuệ để làm văn phòng công ty, nay tôi cần thuê dịch vụ kế toán giải quyết các vấn đề liên quan đến khai báo thuế cho địa phương giúp tôi, chi tiết giá thuê tôi sẽ gửi qua email nếu nhân viên Luật Hồng Đức liên lạc và có thể giúp tôi trường hợp này.

 78. Visitor
  Xuân Triều DN
  16/08/2019

  Cty LHD có cung cấp dịch vụ thuế tại Đà Nẵng không? Bên cty mình (buôn bán lap top, thiết bị máy tính) đang cần tìm hiểu chi phí về gói dịch vụ kế toán chuyên Báo cáo Thuế theo quý, làm sổ sách kế toán theo quý - Đóng Thuế theo quy định - Thực hiện báo cáo quyết toán năm. Tư vấn giúp mình nhé! Cảm ơn rât nhiều

 79. Visitor
  Ngô Vân
  16/08/2019

  Dịch vụ kế toán của Luật Hồng Đức phục vụ rất tốt và nhiệt tình, đánh giá cao cung cách làm việc nhanh chóng, uy tín và chuyên nghiệp của các bạn cũng như Luật Sư, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm

 80. Visitor
  Lưu QUang Danh
  16/08/2019

  Xin nhờ Luật Hồng Đức giúp tôi trường hợp nàt, công ty tôi thường có những chứng từ phát sinh của công ty, đội khi giải quyết rất khó khăn và tốn thời gian, Tôi muốn nhờ luật Hồng Đức tư vấn cho gói dịch vụ kế toán phù hợp và ưu tiến các gói tiết kiệm chi phí nhất, Cảm ơn Luật Hồng Đ1ưc

 81. Visitor
  Mia
  16/08/2019

  Có bảng giá thông tin dịch vụ kế toán cho một CT TNHH 1 thành viên ở quận 12, TPHCM không, Luật Hồng Đức cho mình xin bảng giá để mình tham khảo trước được không ạ?

 82. Visitor
  Huỳnh Mai
  16/08/2019

  Chào Anh/ Chị, Em vừa thành lập một công ty chuyên sản xuất và nhập khẩu đồ nội thất từ nước ngoài về, và đang trong quá trình phải khai thuế, A/C vui lòng tư vấn giúp em gói Dịch vụ thiết lập hồ sơ khai Thuế.Dịch vụ kế toán trọn gói tháng/ quý như: Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm,... Nếu có bảng giá thì gửi cho em luôn được thì càng tốt. Cảm ơn Anh chị nhiều

 83. Visitor
  Đinh Ngọc Phương
  17/08/2019

  Được biết Luật Hồng Đức có cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, tôi muốn được tham khảo bảng giá trọn gói dịch vụ kế toán của công ty Luật Hồng Đức, mọi thắc mắc của tội xin được quý công ty giải đáp cụ thể

 84. Visitor
  Phạm Trần Quang Huy
  17/08/2019

  Xin chào, Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra Indonesia, có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Indo, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là bao nhiêu? có áp dụng mức thuế suất ưu đãi mà công ty chúng tôi đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hay không? Ngoài ra nếu tôi muốn thuê dịch vụ kế toán cho công ty tôi thì LHD Law Firm có hỗ trợ không? Xin chân thành cảm ơn

 85. Visitor
  Nhật Hạnh
  22/08/2019

  Xin hỏi trọn gói dịch vụ kế toán cho một công ty hoạt động lữ hành du lịch là có giá là bao nhiêu? Nếu chúng tội đăng ký trọn gói dịch vụ kế toán của công ty luật HỒng Đức thì chúng tôi sẽ nhận được những ưu đãi gì và có được tặng dịch vụ nào kèm thêm không? (VD tư vấn phát triển thương thiệu, marketing,...) Công ty chúng tôi là công ty TNHH dịch vụ du lịch Nhật Hạnh, mới thành lập không lâu tại Đà Nẵng

 86. Visitor
  Lê Thị Thái Hằng
  22/08/2019

  Tôi cần được tư vấn dịch vụ báo cáo thuế hằng năm, liên hệ 0966669xxx. Chi tiết cụ thể tôi sẽ trao đổi qua điện thoại hoặc nếu có thể book lịch hẹn gặp luật sư trực tiếp thì càng tốt. xin chân thanh cảm ơn quý công ty luật Hồng Đức

 87. Visitor
  Ng Viết Nam
  22/08/2019

  Công ty Mai Thư chuyên cung cấp phụ kiện sỉ và lẻ ở quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, cần tư vấn trọn gói dịch vụ kê khai thuế, hỗ trợ làm báo cáo thuế không sổ sách, Trước đây công ty có kế toán trưởng nhưng nay không tuyển dụng nữa mà muốn tìm dịch vụ kế toán để giải quyết nhanh gọn hơn. Vui lòng cho chúng tôi bảng giá chi tiết để tham khảo.

 88. Visitor
  Kelly
  22/08/2019

  Xin cho hỏi có được tính doanh thu không chịu thuế GTGT vào tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý không? Và cho mình xin thông tin chi tiết gói dịch vụ khai thuế GTGT, theo quy định hiện hành những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý? Cảm ơn rất nhiều

 89. Visitor
  Tân Thành
  23/08/2019

  Luật sư cho tôi hỏi: hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời hạn nộp như thế nào? chúng tôi kinh doanh các mặt hàng nội thất nhập khẩu từ nước ngoài tại được Lý Thường Kiệt, Tân Bình Hồ Chí Minh. Nhờ luật sư tư vấn chi tiết và báo giá dịch vụ kế toán giúp tôi luôn

 90. Visitor
  Hạ
  23/08/2019

  Chào Admin, c.ty mình mới đây chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định được ghi trong thông báo của cơ quan quản lý như vậy có sao không? Nhân tiện cho mình hỏi thêm về dịch vụ kế toàn về bên thuế của LHD cho nhanh gọn, đỡ tốn thời gian và đúng hạn, vì mình không muốn tình trạng này xảy ra lần nữa, tránh tổn thất cho c.ty.

 91. Visitor
  Rose Nguyen
  23/08/2019

  Chân thành cảm ơn quý Công ty Luật Hồng Đức đã hỗ trợ tôi rất tốt và hết mình giúp tôi tiết kiệm được thời gian hơn và công ty thuận lợi hơn. Tôi đánh giá rất cao về thái độ và dịch vụ kế toán của Công ty Luật Hồng Đức các bạn.

 92. Visitor
  P.O.L
  23/08/2019

  Mình cần được tư vấn và thuê dịch vụ kế toán, hướng dẫn cho công ty mình về hoá đơn, chứng từ kê khai thuế đối với một doanh nghiệp mới thành lập như công ty mình, chi phí tiết kiệm, uy tín. Vui lòng cho mình xin bảng báo giá và tư vấn giúp mình những thông tin trên

 93. Visitor
  hồng như
  23/08/2019

  Luật sư ơi, em mới thành lập công ty tnhh, nay phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa biết phải làm như thế nào, luật sư có thể hướng dẫn và tư vấn giúp em về dịch vụ kế toán khai thuế không ạ. Em xin cảm ơn Luật sư

 94. Visitor
  Ngô Thanh hương
  23/08/2019

  Mình đang cần thuê dịch vụ kế toán tổng hợp và quyết toán nợ phải thu và nợ phải trả theo quý cho một doanh nghiệp chuyên cung cấp văn phòng phẩm đồ lưu niệm, bạn tư vấn cho mình gói kế toán nào phù hợp với được không? chi phí càng tiết kiệm càng tốt bạn nha

 95. Visitor
  Trí
  26/08/2019

  Mình muốn tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán tại quận 12, tp.Hồ Chí Minh. Công ty mình vừa thành lập được 6 tháng, có 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên buôn bán phân phố thiết bị, linh kiện điện tử (tai nghe, sạc, sạc dự phòng, main, ROM, RAM,...). Nay muốn thuê dịch vụ kế toán chuyên về hạng mục quyết toán thuế theo quý. Mog được tư vấn gói dịch vụ phù hợp, xin cảm ơn

 96. Visitor
  Phú Quốc
  26/08/2019

  Tôi vừa mở 3 chi nhánh công ty con về về bất động sản ở Sài GÒn, cần thuê dịch vụ kế toán cho các công ty con, bạn tư vấn cho tôi gấp nhé Luật HồnG Đức, số điện thoại của tôi 0387888xxx

 97. Visitor
  Mai Thị Hoàng Dung
  30/08/2019

  Tôi muốn tiết kiệm chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng, nên có ý định thuê dịch vụ kế toán, thuế bên ngoài để yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý luật sư của Luật Hồng Đức vui lòng tư vấn giúp tôi dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian giúp tôi nhé!

 98. Visitor
  hồng phước
  30/08/2019

  Xin chào anh chị, chúng tôi đang muốn thuê dịch vụ kế toán tại tp. Hồ Chí Minh cho một công ty kinh doanh sản phẩm, hàng hoá cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), anh chị vui lòng tư vấn và cho tôi xin thông tin bảng giá chi tiết (công ty chúng tôi không có bộ phận kế toán riêng). Xin cảm ơn 0933662xxx

 99. Visitor
  30/08/2019

  Mình cần giải đáp một số thắc mắc về thuế GTGT cho công ty mình như sau: Theo khoản 2 điều 3 và các ví dụ tại khoản 1 điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì hàng hóa, dịch vụ luân chuyển và tiêu dùng nội bộ không phải tính, nộp thuế GTGT và không tính vào doanh thu chịu thuế TNDN.Như vậy, doanh nghiệp chỉ hạch toán chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT để kê khai thuế. Tuy nhiên, theo khoản 3 điều 5 của Thông tư này thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn trong trường hợp tiêu dùng nội bộ. Tôi thấy các điều khoản này mâu thuẫn với nhau. Ban Biên tập cho tôi hỏi: với ví dụ 24 tại khoản 2 điều 3 thì doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn GTGT không. Trong trường hợp phải xuất theo khoản 3 điều 5 (tiêu dùng nội bộ) thì giá xuất và thuế GTGT sẽ ghi như thế nào? Ngoài ra mình đang cần thuê dịch vụ kế toán chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế (tháng, muôn bài,...) bạn tư vấn giúp mình một số gói kế toán phù hợp nha. Cty mình ở Hà Nội

 100. Visitor
  Nguyễn Trần Sang
  30/08/2019

  Công ty chúng tội mặt hàng kinh doanh sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác, một số mặt hàng có qua sơ chế thông thường, bán cho các Công ty và nhà hàng để chế biến nấu ăn cho công nhân viên và thực khách, muốn thuê trọn gói dịch vụ kế toán thì giá cả thế nào?

 101. Visitor
  Hoàng Trung Dũng (Đà Nẵng)
  30/08/2019

  Tôi muốn được luật sư gọi điện và tư vấn trực tiếp về dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng thì như thế nào? Vì Công ty là có vốn đầu tư nước ngoài nhưng mới thành lập còn nhiều vấn đề chưa đi vào khuôn khổ. Mong luật sư liện hệ tư vấn cho tôi càng sớm càng tốt 0387858xxx

 102. Visitor
  tùng
  30/08/2019

  chào quý công ty Luật Hồng Đức, chúng tôi muốn thuê dịch vụ kế toán nhưng có một yêu cầu nhỏ, Trong trường hợp khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra và cần phải giải quyết ngay thì xin được hỏi bên quý công ty có cung cấp dịch vụ kế toán ngoài giờ không? Chi phí làm ngoài giờ sẽ như thế nào?

 103. Visitor
  Lê Vy 09
  30/08/2019

  Chúng tôi là công ty có hợp đồng với liên doanh vốn đầu tư nước ngoài, chuyên về lĩnh vực đồ họa nội thất, thi thông thiết kế, nhà thầu,...Muốn tham khảo bảng giá chi tiết thuế dịch vụ kế toán. Công ty vừa mới được thành lập được khoàng 2 tháng thôi, Vì công ty làm ăn với nguoai2 nước ngoài nên hy vọng Luật Hồng Đức sẽ tư vấn cho tôi gói dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín nhất

 104. Visitor
  nnts8837
  30/08/2019

  Doanh nghiệp chúng tôi là công ty Thương mại kinh doanh trong lĩnh vực Gạo, tấm. cần thuê gói dịch vụ kế toán phù hợp cho công ty. Cụ thể, Đầu vào của công ty tôi không chịu thuế, công ty tôi bán Gạo cho các doanh nghiệp mua Gạo, tấm về để nấu ăn cho nhân viên, sản xuất bánh kẹo, Rựou, bia. tư vấn kỹ giúp tôi

 105. Visitor
  Vũ Ngọc Anh
  17/10/2019

  Cho xin báo giá dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài tại Việt Nam thành lập được 2 năm

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng