Danh Sách Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ Và Người Đứng Đầu

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Danh sách 18 Bộ, Trưởng

STT

Bộ

bộ trưởng, mục sư

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

đầu tiên

Bộ quốc phòng

Ông Phan Văn Giang

2

Cảnh sát viên

Anh Tô Lâm

3

Văn phòng nước ngoài

Ông Bùi Thanh Sơn

Xem Nghị định 26/2017 / NĐ-CP

4

Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Xem Nghị định 34/2017 / NĐ-CP

5

Tư pháp

Anh Lê Thành Long

Xem Nghị định 96/2017 / NĐ-CP

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Chí Dũng

Xem Nghị định 86/2017 / NĐ-CP

7

Tài chính

Ông Hồ Đức Phúc

Xem Nghị định 87/2017 / NĐ-CP

số 8

Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên

Xem Nghị định 98/2017 / NĐ-CP

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Anh Lê Minh Hoan

Xem Nghị định 15/2017 / NĐ-CP

mười

Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thế

Xem Nghị định 12/2017 / NĐ-CP

11

Bộ xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Xem Nghị định 81/2017 / NĐ-CP

thứ mười hai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Trần Hồng Hà

Xem Nghị định 36/2017 / NĐ-CP

13

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Xem Nghị định 17/2017 / NĐ-CP

14

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Anh Đào Ngọc Dũng

Xem Nghị định 14/2017 / NĐ-CP

15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Văn Hùng

Xem Nghị định 79/2017 / NĐ-CP

16

Khoa học và Công nghệ

Anh Huỳnh Thành Đạt

Xem Nghị định 95/2017 / NĐ-CP

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Kim Sơn

Xem Nghị định 69/2017 / NĐ-CP

18

Bộ Y Tế

Ông Nguyễn Thành Long

Xem Nghị định 75/2017 / NĐ-CP

2. Danh sách 04 cơ quan ngang Bộ và người đứng đầu

STT

Cơ quan ngang bộ

Lãnh đạo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

đầu tiên

Ủy ban Dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh

Xem Nghị định 13/2017 / NĐ-CP

2

Ngân hàng việt nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng

Xem Nghị định 16/2017 / NĐ-CP

3

Thanh tra chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong

Xem Nghị định 50/2018 / NĐ-CP

4

Văn phòng chính phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn

Xem Nghị định 150/2016 / NĐ-CP

3. Danh sách 8 Cơ quan Chính phủ và những người đứng đầu của họ

STT

Cơ quan chính phủ

Lãnh đạo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

đầu tiên

Đài truyền hình Việt Nam

Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ

Xem tại Nghị định 03/2018 / NĐ-CP

2

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quyền Chủ tịch Bùi Hải Sơn

Xem tại Nghị định 18/2018 / NĐ-CP

3

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TGĐ Nguyễn Thế Mạnh

Xem tại Nghị định 01/2016 / NĐ-CP

4

Thông tấn xã Việt Nam

tổng giám đốc

Xem Nghị định 118/2017 / NĐ-CP

5

Đài truyền hình việt nam

TGĐ Lê Ngọc Quang

Xem tại Nghị định 02/2018 / NĐ-CP

6

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ nhiệm: Ông Châu Văn Minh

Xem tại Nghị định 60/2017 / NĐ-CP

7

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Chủ tịch: Ông Bùi Nhật Quang

Xem tại Nghị định 99/2017 / NĐ-CP

số 8

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Xem tại Nghị định 131/2018 / NĐ-CP

Căn cứ:

– Nghị quyết 03/2011 / QH13 ngày 2/8/2011;

– Cổng thông tin điện tử chính phủ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng