Đang Làm Việc Ở Thành Phố Thì Có Được Về Quê Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đang làm việc ở thành phố thì có được về quê hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? (hình minh họa)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP được quy định như sau:

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. việc làm theo quy định tại Điều 16 Nghị định này đến trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn nơi người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị mất việc làm, người lao động chưa có việc làm có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể nộp hồ sơ tại địa phương nơi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tôi có thể xin trợ cấp ở thành phố hay về quê?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP, việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. đơn xin việc theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, người lao động có nguyện vọng chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.

– Có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Như vậy, nếu người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tại nơi làm việc mà có nguyện vọng về quê nhận thì có thể làm hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng