Đà Nẵng Cần Gì Để Trở Thành Đô Thị Đặc Biệt?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Những tiêu chí để Đà Nẵng trở thành đô thị đặc biệt (Ảnh minh họa)

Tiêu chí phân loại đô thị loại đặc biệt

(1) Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

– Vị trí, chức năng, vai trò là thủ đô hoặc trung tâm tổng hợp của quốc gia và quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

– Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016 / UBTVQH13.

(2) Quy mô dân số toàn đô thị từ 5.000.000 người trở lên; đô thị từ 3.000.000 dân trở lên.

(3) Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 3.000 người / km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên quy mô đất xây dựng đô thị đạt 12.000 người / km2 trở lên.

(4) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 70% trở lên; Khu vực nội thành đạt 90% trở lên.

(5) Trình độ phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển kiến ​​trúc, cảnh quan đô thị đạt tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016 / UBTVQH13.

Căn cứ: Điều 3 Nghị quyết 1210/2016 / UBTVQH13 về phân loại đô thị.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng