Đã Có Thông Tư 12/2021 / Tt-Bxd Về Định Mức Xây Dựng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đã có Thông tư 12/2021 / TT-BXD về định mức xây dựng

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021 các định mức xây dựng sau:

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng tại Phụ lục I;

– Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

– Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

– Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

– Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

– Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

– Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Các định mức xây dựng nêu trên thay thế các định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 10/2019 / TT-BXD; Thông tư 16/2019 / TT-BXD và thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-BXD.

Thông tư 12/2021 / TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng