english
english

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 • 02/07/2019
Công ty tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, Tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư dưới hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc các hình thức đầu tư khác tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lần đầu tiên phải có dự án đầu tư và điền vào đăng ký đầu tư hoặc thủ tục kiểm tra tại cơ quan nhà nước phụ trách đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty có 100% vốn nước ngoài đã thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ dự án thành lập công ty tại Việt Nam bao gồm:

 • Đăng ký / Yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo về khả năng tài chính của nhà đầu tư;
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên của công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân hợp pháp khác, cho các thành viên cá nhân;
 • Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, cho các tổ chức thành viên;
 • Bản sao giấy tờ ủy quyền, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân hợp pháp khác, cho người đại diện được ủy quyền.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các tổ chức thành viên nước ngoài phải được chứng thực trong vòng ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của các cơ quan nơi các tổ chức đó được đăng ký;
 • Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và bản sao hợp lệ chứng nhận cá nhân hợp pháp của người đại diện được ủy quyền. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa;
 • Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Việc thành lập một công ty tại Việt Nam sẽ mất từ ​​30 ngày. Có thể cần thêm thời gian trong trường hợp khu vực đầu tư có điều kiện hoặc chính phủ Nhà nước cần kiểm tra dự án đầu tư. Vốn tối thiểu, giấy phép đặc biệt hoặc các điều kiện khác có thể được yêu cầu trong các dự án đầu tư nhất định.

Luật đầu tư liên tục thay đổi mà Luật sư ANT sẽ theo dõi và cung cấp cập nhật liên quan.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng