Công Ty Có Thể Nợ Lương Của Nhân Viên Trong Bao Lâu?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công ty có thể chậm trả lương trong bao lâu?

Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, Công ty phải trả lương đúng hạn và đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra, thời hạn trả lương được quy định cụ thể như sau:

– Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần được trả sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc trả một lần theo thỏa thuận của hai bên nhưng phải trả một lần trong thời hạn 15 ngày.

– Người lao động hưởng lương hàng tháng được trả một lần hoặc nửa tháng. Thời điểm trả lương do hai bên thoả thuận và phải cố định theo chu kỳ.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc theo hợp đồng được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì được tạm ứng tiền lương hàng tháng theo khối lượng công việc đã hoàn thành trong tháng.

Ngoài ra, nếu vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục mà không trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày;

Như vậy, Công ty phải trả lương đúng hạn theo quy định nêu trên và chỉ được nợ lương không quá 30 ngày trong trường hợp bất khả kháng.

Trả lương chậm, người lao động nhận thêm tiền lãi ngân hàng

Theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019. Trường hợp công ty trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi chậm trả tính theo lãi suất tiền gửi. có thời hạn 1 tháng do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản trả lương cho người lao động thông báo tại thời điểm trả lương.

Trả lương chậm, Công ty sẽ bị phạt

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020 / NĐ-CP, tùy theo số lượng người lao động trả lương không đúng thời hạn, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính với các mức sau:

– Từ 05 – 10 triệu đồng: Vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 10 đến 20 triệu đồng: Vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 20 đến 30 triệu đồng: Vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 30 đến 40 triệu đồng: Vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

– Từ 40 đến 50 triệu đồng: Vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ tiền lương cộng với lãi chậm trả lương cho người lao động, tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. cao nhất trong số các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Lưu ý: Mức phạt trên được áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp của bạn là công ty nên mức phạt sẽ gấp đôi mức phạt trên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng