Công Chức Tư Pháp – Hộ Tịch Cấp Xã Có Trình Độ Trung Cấp Luật Trở Lên

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp luật trở lên (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2019 / TT-BNV hướng dẫn Nghị định 34/2019 / NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. , tổ dân phố.

Trong đó, tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019 / TT-BNV quy định:

Điều 1. Tiêu chuẩn cụ thể

đầu tiên. Công chức cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011 / NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112). / 2011 / NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc ở các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã và khu vực. vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;… ”

Trong quá trình thực hiện, ngày 23/4/2021, Bộ Tư pháp kiến ​​nghị xem xét, xử lý nội dung để phù hợp với Luật Hộ tịch liên quan đến tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của chức danh công chức TƯ. pháp lý – hộ tịch.

Tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Tư pháp, đồng thời Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã, đề xuất Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đối tượng áp dụng tiêu chuẩn về nghiệp vụ. đạt tiêu chuẩn chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014, cụ thể: “Có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được tiếp nhận hộ tịch. đào tạo chuyên nghiệp”.

Hiện nay, Khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp luật trở lên và đã qua đào tạo về nghiệp vụ hộ tịch;

– Có chữ viết tay rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công tác tư pháp – hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp – hộ tịch chuyên trách công tác hộ tịch.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng