Có Bắt Buộc Phải Sang Tên Sổ Đỏ Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Có bắt buộc phải sang tên sổ đỏ không? (hình minh họa)

Sổ đỏ là tên gọi dân gian dùng để chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Chuyển nhượng sổ đỏ là thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ​​người này sang người khác.

Việc chuyển nhượng này có thể là quyền sử dụng đất toàn bộ thửa đất hoặc quyền sử dụng một phần thửa đất đó. Từ đó, việc đo đạc lại diện tích đất nhận chuyển nhượng cũng được quy định khác nhau.

– Trường hợp sang tên một phần thửa đất:

Tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP quy định:

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc, tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước. khi nộp hồ sơ để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Như vậy, khi chuyển nhượng một phần thửa đất phải yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa, nếu không sẽ không sang tên được.

– Trường hợp sang tên toàn bộ thửa đất:

Tại Điều 79 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP khi làm thủ tục sang tên cả thửa đất không quy định phải đo đạc lại thửa đất.

Ngoài ra, điểm 1.1 khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT quy định rõ các trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính:

+ Xuất hiện thửa đất, hiện vật mới (trừ công trình, vật dụng xây dựng và tài sản gắn liền với đất);

+ Thay đổi ranh giới thửa đất, đối tượng chiếm đất (trừ đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);

+ Thay đổi diện tích thửa đất;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;

+ Thay đổi về mốc giới, địa giới hành chính các cấp;

+ Thay đổi tọa độ địa chính, tọa độ quốc gia;

+ Thay đổi về mốc giới, hành lang an toàn của công trình;

+ Thay đổi địa điểm và ghi chú trên bản đồ.

Đồng thời, khoản này cũng quy định căn cứ để quyết định chỉnh lý bản đồ địa chính như sau:

+ Thay đổi ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp: có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. có thẩm quyền; quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, bản án của Tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai; kết quả cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đối với các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất; quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; có sự thay đổi về ranh giới thửa đất do sạt lở tự nhiên, sụt lún đất; Người sử dụng đất và cơ quan quản lý đất đai các cấp phát hiện sai sót trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính;

+ Các mốc, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, thành lập đơn vị hành chính mới, xác lập sơ đồ địa giới, cắm mốc địa giới. trên cánh đồng;

+ Mốc tọa độ, mốc quy hoạch và hành lang an toàn xây dựng trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp cắm mốc mới trên thực địa và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo;

+ Việc điều chỉnh, bổ sung thông tin về địa danh, chỉ đường và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp quyết định khi phát hiện có biến động.

Xem thêm:

>> 05 điều cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ cho con

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng