Có bắt buộc phải đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ hồng mới không?

  • 10/01/2022

Có bắt buộc phải đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ hồng mới không? (hình minh họa)

Tùy theo màu sắc mà người ta thường đặt tên khác nhau cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đặc biệt:

– Sổ hồng cũ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ xây dựng cấp (Mẫu sổ hồng được cấp trước ngày 10/12/2009).

– Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Sổ hồng mới: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (mẫu sổ hồng mới được cấp từ ngày 10/12/2009 đến nay). )

Theo Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của Luật này. Các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn còn hiệu lực và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản. tài sản khác gắn liền với đất; Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Luật này.”

Ngoài ra, theo điểm a khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì:

“Điều 76. Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp, đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất; sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; “

Như vậy, Luật Đất đai không bắt buộc người dân phải đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ mới. Việc thay đổi này được thực hiện nếu người dân có nhu cầu đổi theo quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP nêu trên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng