Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chính Thức Theo Quy Định 24-Qđ / Tw

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức theo Quy định 24-QĐ / TW (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Quy định 24-QĐ / TW ngày 30/7/2021 quy định về việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

(1) Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến đơn vị mới, nghỉ hưu, thôi việc, thôi việc, thôi việc, chuyển hộ khẩu thường trú trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày được bổ nhiệm. Kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

(2) Trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ngoài huyện ủy, tỉnh ủy (và tương đương) thì đảng bộ huyện (và tương đương) nơi đảng viên chuyển đến có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. các hoạt động.

Cấp ủy viên, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy (và tương đương) chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt. các hoạt động của đảng.

(3) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng.

Nếu quá thời hạn trên, đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

(4) Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm thủ tục, niêm phong hồ sơ, bàn giao cho đảng viên trực tiếp đến báo cáo với tổ chức. . Chi bộ làm thủ tục giới thiệu, nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

(5) Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng