Chứng Từ Điện Tử Trong Giao Dịch Thuế Điện Tử

  • 23/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử (Ảnh minh họa)

– Hồ sơ thuế điện tử: hồ sơ đăng ký thuế; hoàn thuế; xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế; kiểm tra thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; Hoàn trả hồ sơ; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; miễn lãi chậm trả; không có lãi chậm trả; hồ sơ khoanh nợ, hồ sơ truy thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền nợ thuế và các chứng từ, hồ sơ thuế khác dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

(Hiện nay, hồ sơ thuế điện tử bao gồm: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ, báo cáo thuế điện tử khác được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế).

– Chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử: Chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 11/2020 / NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước ở dạng điện tử;

Trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp ngân sách nhà nước là chứng từ giao dịch của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. đảm bảo đầy đủ thông tin về mẫu biên lai nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Thông báo, quyết định và các văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

Các văn bản điện tử nêu trên phải được ký điện tử theo quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2021 / TT-BTC.

Trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các chứng từ kèm theo ở dạng văn bản giấy thì phải chuyển sang dạng điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 165/2018 / NĐ-CP ngày 24/12/2018.

Chứng từ điện tử là thông tin được tạo, gửi, nhận và lưu trữ dưới dạng điện tử khi người nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện giao dịch thuế điện tử. cái chết.

Thông tư 19/2021 / TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng