[Cập Nhật] Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Của Bộ Luật Lao Động 2019

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn của Bộ luật Lao động 2019 (Ảnh minh họa)

loại tài liệu

Số văn bản

Trích nội dung

Ngày có hiệu lực

Án Lệnh

152/2020 / NĐ-CP

Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 15 tháng 2 năm 2021

145/2020 / NĐ-CP

Hướng dẫn của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

01/02/2021

135/2020 / NĐ-CP

Quy định về tuổi nghỉ hưu

01/01/2021

Thông tư

09/2020 / TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

10/2020 / TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn Bộ luật lao động về nội dung hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và những nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con

01/01/2021

11/2020 / TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

01/3/2021

(Tiếp tục cập nhật)

Theo Quyết định 24 / QĐ-TTg ngày 06/01/2020, dự kiến ​​sẽ có 14 Nghị định, 06 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng