Cập Nhật 02 Nghị Quyết Của Quốc Hội Phê Chuẩn Evfta Và Evipa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cập nhật 02 Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Nghị quyết 102/2020 / QH14 phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Áp dụng toàn bộ nội dung của Hiệp định EVFTA, trong đó:

– Áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định EVFTA tại Phụ lục 2 của Nghị quyết 102;

– Áp dụng các quy định của Hiệp định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết 102 cho đến ngày Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005 / QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009 / QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005 / QH11. . 42/2019 / QH14 được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành;

– Áp dụng Hiệp định với Vương quốc Anh từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (có thể gia hạn tối đa 24 tháng theo thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu về việc Vương quốc Anh rời Liên minh châu âu).

Phê chuẩn Hiệp định EVIPA

Nghị quyết 103/2020 / QH14 phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một bên là Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVIPA).

Theo đó, toàn bộ nội dung của Hiệp định EVIPA sẽ được áp dụng trực tiếp, trừ khoản 2, 3, 4, 5, Điều 3.57, Chương 3 của Hiệp định EVIPA.

Ban hành Nghị quyết của Quốc hội công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA để thực hiện các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3.57 Chương 3 của Hiệp định. EVIPA.

Nội dung này được hướng dẫn tại Nghị quyết 113/2020 / QH14 về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và một bên khác. Bên còn lại là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng