Cách đăng ký mã QR khai báo y tế bằng ứng dụng PC-Covid

  • 10/01/2022

Dưới đây là hướng dẫn tải xuống và cài đặt ứng dụng PC-Covid.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt ứng dụng PC-Covid19 vào thiết bị của bạn:

Xem hướng dẫn chi tiết về cách tải xuống và cài đặt ứng dụng National PC-Covid

Bước 2: Tạo mã QR

– Tại màn hình chính, người dùng chọn mục khai báo y tế.