Các Trường Hợp Không Phải Nộp Tiền Sử Dụng Đất Hàng Năm Khi Sử Dụng Đất Qp-An Kết Hợp Lao Động Sản Xuất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm khi sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất, lao động (Ảnh minh họa)

thể, đơn vị quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh. kết hợp với lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế để phục vụ chủ yếu cho nhiệm vụ của đơn vị và thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải nộp tiền sử dụng đất:

(1) Sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức tăng gia sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

(2) Sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức các hoạt động dịch vụ hậu cần – kỹ thuật hỗ trợ, bao gồm:

– Thư viện, bảo tàng, nhà hát, cơ sở phát thanh, truyền hình và rạp chiếu phim; cơ sở báo chí, in và phát hành; nhà khách, nhà công vụ; cơ sở y tế, viện dưỡng lão, nhà an dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng, căng tin nội bộ;

– Cơ sở nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang bị, phương tiện kỹ thuật quân sự, nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ; cơ sở sản xuất thiết bị quân sự, cơ sở sản xuất thử nghiệm; cơ sở xúc tiến thương mại quân sự, đối ngoại quân sự và an ninh;

– Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc, tàu, thuyền, thiết bị kỹ thuật; kho, trạm dự trữ, cung cấp, phân phối xăng dầu; kho, bãi phương tiện vận tải, kỹ thuật nghiệp vụ; cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; vị trí lắp đặt, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thiết bị của các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện lực, ngân hàng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.

(3) Sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế để tổ chức lao động, giáo dục, cải tạo, rèn luyện, bao gồm:

– Cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; cơ sở vật chất thi đấu, thể dục, thể thao; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ;

– Khu lao động, dạy nghề cho phạm nhân;

– Xưởng lao động cải tạo cho tù nhân;

– Các công trình phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, học sinh và phạm nhân.

Nghị định 26/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng