Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nếu vi phạm quy định sau

  • 11/01/2022

Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nếu vi phạm các quy định sau (Ảnh minh họa)

“Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký, quản lý cư trú

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ liên quan đến cư trú;

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai man hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ liên quan đến cư trú đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này;… ”.

Như vậy, ngoài việc bị phạt tiền, các hành vi sau đây còn bị buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

– Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

– Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Tuy nhiên, trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013 / NĐ-CP lại đề xuất bỏ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ liên quan đến cư trú theo quy định. tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP vì chưa phù hợp.

(Xem thêm nội dung tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013 / NĐ-CP).

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013 / NĐ-CP
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN