Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sổ đỏ ghi tên cả vợ và chồng.

  • 10/01/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp, đổi sổ đỏ đứng tên cả vợ và chồng.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện 2 nội dung cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ đối với tài sản chung của vợ chồng, trong đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng và nâng cao sự tự tin, phát huy sức sáng tạo để nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

Thứ hai, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới, cấp đổi sổ đỏ là tài sản chung của vợ chồng. họ và tên chồng khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất có nhu cầu theo quy định của pháp luật về đất đai (Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai, Điều 76 Nghị định 43/2014 của Luật Đất đai). Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Theo Bộ, việc này cũng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh khiếu kiện, khiếu kiện khi giải quyết tranh chấp đất đai, từng bước tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động. hoạt động kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng