Bổ Sung Quy Định Về Điều Trị Nội Trú Trong Ngày Phục Hồi Chức Năng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bổ sung quy định phục hồi chức năng nội trú ban ngày (ảnh minh họa)

Điều trị nội trú ban ngày phục hồi chức năng là gì?

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2021 / TT-BYT sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2013 / TT-BYT quy định:

Điều trị nội trú phục hồi chức năng ban ngày là hình thức điều trị nội trú tại cơ sở phục hồi chức năng theo yêu cầu chuyên môn trong giờ làm việc ban ngày, kể cả ngày nghỉ hàng tuần.

Trong đó, thời giờ làm việc ban ngày là thời giờ làm việc ngoài giờ làm việc ban đêm theo quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 10h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau). sau).

(Quy định hiện hành không có khái niệm điều trị nội trú ban ngày để phục hồi chức năng, nhưng có quy định rằng điều trị phục hồi chức năng trong ngày là hình thức điều trị nội trú phục hồi chức năng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong giờ hành chính.)

Quy định về điều trị nội trú trong ngày phục hồi chức năng

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 24/2021 / TT-BYT (bổ sung Điều 4a sau Điều 4 Thông tư 46/2013 / TT-BYT), điều trị phục hồi chức năng nội trú ban ngày được quy định như sau:

(1) Chỉ định điều trị nội trú phục hồi chức năng trong ngày

Việc chỉ định điều trị nội trú trong ngày để phục hồi chức năng cho người bệnh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Tình trạng sức khỏe, bệnh lý của người bệnh cần điều trị nội trú và không cần theo dõi, điều trị liên tục 24/24 giờ tại cơ sở phục hồi chức năng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, mục đích và yêu cầu của người bệnh. điều trị phục hồi chức năng;

– Tổng thời gian theo dõi, chăm sóc và thực hiện các phương pháp chữa bệnh, kỹ thuật phục hồi chức năng cho người bệnh theo yêu cầu chuyên môn tại cơ sở phục hồi chức năng không dưới 04 giờ trong một ngày.

(2) Người bệnh điều trị nội trú ban ngày để phục hồi chức năng được chuyển sang điều trị nội trú hoặc từ điều trị nội trú sang điều trị nội trú ban ngày để phục hồi chức năng theo chỉ định của bác sĩ.

(3) Người bệnh đáp ứng các tiêu chuẩn tại điểm (1) nêu trên nhưng không cùng cư trú tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở. Trong cơ sở phục hồi chức năng, người bệnh có thể điều trị nội trú trong ngày để phục hồi chức năng hoặc điều trị nội trú 24/24 giờ.

(4) Người bệnh điều trị nội trú phục hồi chức năng ban ngày được bác sĩ khám lâm sàng, cận lâm sàng hàng ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ điều trị và được hưởng chế độ theo dõi, điều trị nội trú. và chăm sóc trong ngày điều trị nội trú phục hồi chức năng.

Các chuyến thăm hàng ngày trong thời gian chăm sóc ban ngày phục hồi chức năng nội trú không được lập hóa đơn.

(5) Quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều trị nội trú để phục hồi chức năng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(6) Giường bệnh nội trú ngày phục hồi chức năng:

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: Giường ban ngày phục hồi chức năng nội trú trong tổng số giường kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: Ngày giường bệnh điều trị phục hồi chức năng nội trú được tính trong tổng số giường bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. cơ quan phê duyệt;

– Số người bệnh cần phục hồi chức năng được chỉ định điều trị nội trú để phục hồi chức năng trong ngày không quá 03 người trên 01 giường bệnh trong một ngày.

(7) Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí giường bệnh điều trị nội trú ban ngày để phục hồi chức năng:

– Đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2018 / TT-BYT và Thông tư 13/2019 / TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018 / TT-BYT;

– Đối với người bệnh không tham gia BHYT: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 37/2018 / TT-BYT và Thông tư 14/2019 / TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018 / TT-BYT.

Thông tư 24/2021 / TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng