6 Điểm Cần Lưu Ý Khi Thử Việc Theo Bộ Luật Lao Động 2019

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

6 điểm cần lưu ý khi thử việc theo Bộ luật lao động 2019 (Ảnh minh họa)

Thỏa thuận thử việc trong hợp đồng

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc thử việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Khoản 1, 4 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định việc thỏa thuận thử việc có thể được thực hiện dưới hai hình thức:

– Thỏa thuận nội dung thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động;

– Ký hợp đồng thử việc.

Tuy nhiên, thời gian thử việc không áp dụng đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với phía người sử dụng lao động;

– Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

(Căn cứ Điều 21, Khoản 2, Điều 24 Bộ luật Lao động 2019)

Làm thế nào để hủy bỏ thỏa thuận thử việc?

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc hủy bỏ thỏa thuận thử việc như sau: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã ký mà không cần báo trước. trước và không bồi thường.

Thời gian tập sự

Thời gian thử việc do hai bên thoả thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ một lần đối với công việc và đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Không quá 180 ngày đối với: công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày đối với: công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với: công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

(Điều 25 BLLĐ 2019 quy định)

Lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

(Căn cứ Điều 26 Bộ luật Lao động 2019)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian thử việc

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại Khoản 1 Điều 2, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

– Người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, cố định.

– Người thuộc diện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, hợp đồng được ký giữa người sử dụng – người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi.

– Người làm việc có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng theo hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động ký hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, đối với người lao động mà thời gian thử việc được ghi trong hợp đồng lao động và hợp đồng đó thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian đó. thời gian tập sự.

(Tham khảo Công văn 2447 / LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011)

Hết thời gian thử việc

Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm của các bên khi kết thúc thời gian thử việc như sau:

Khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết kết quả thử việc.

Trường hợp thử việc thành công:

– Người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết trong trường hợp có thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động.

– Giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu: chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết hoặc hợp đồng thử việc.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng