07 thủ tục BHXH, lao động – tiền lương, việc làm hỗ trợ khó khăn do Covid-19

  • 10/01/2022

07 thủ tục BHXH, lao động – tiền lương, việc làm hỗ trợ khó khăn do Covid-19 gây ra (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, việc làm, lao động – tiền lương, bao gồm:

(1) Thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm ngừng đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

(2) Quy trình hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19;

(3) Quy trình hỗ trợ nhân viên ngừng việc do đại dịch COVID-19;

Đây là những thủ tục hành chính mới được ban hành.

(4) Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do đại dịch COVID-19;

(5) Thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19;

(6) Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

(7) Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất do đại dịch COVID-19.

Đây là những thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung.

“Việc ban hành hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do quy chế Covid-19 theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg là rất kịp thời. góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân gói phúc lợi 26.000 tỷ đồng trong đợt dịch này. ”- Đây là chia sẻ của Luật sư Viện trưởng Bùi Tường Vũ. LUẬT HỒNG ĐỨC.

Ngoài ra, bãi bỏ thủ tục hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

(Lý do bãi bỏ: Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do), Nghị quyết 68 / NQ-CP giao các địa phương căn cứ điều kiện, khả năng cụ thể về ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng và mức tiền hỗ trợ (điểm 12 , Mục II).

Nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính được nêu chi tiết tại Phần 2 của Phụ lục kèm theo Quyết định 777 / QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng