05 Trường Hợp Không Được Nhận Thừa Kế Nhà, Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

05 trường hợp không được thừa kế nhà, đất (ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015, di sản bao gồm phần tài sản riêng của người chết để lại, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

“Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai ”.

Có thể thấy, nhà và đất cũng được coi là di sản của người đã khuất.

Các trường hợp không được nhận thừa kế đất đai

Theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, những người sau đây không được hưởng di sản, quyền thừa kế về đất đai, bao gồm:

Trường hợp 1: Người đó bị kết tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người đó hoặc đối xử tàn tệ, hành hạ người để lại di sản hoặc xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Trường hợp 2: Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

Trường hợp 3: Người bị kết án về tội cố ý xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác để được hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản mà người thừa kế đó được hưởng.

Trường hợp 4: Người lừa dối, cưỡng ép, ngăn cản người để lại di sản lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy bỏ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái ý muốn của người để lại di sản.

Tuy nhiên, những người này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản biết rõ hành vi của những người đó mà vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Trường hợp 5: Con đã thành niên có khả năng lao động được thừa kế toàn bộ di sản theo di chúc hợp pháp mà con không được hưởng di sản thừa kế.

Theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“thứ nhất. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 của người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được hưởng di sản hoặc chỉ theo người lập di chúc: ít hơn hai phần ba phần di sản đó:

a) Con chưa thành niên, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng;

b) Con đã thành niên mà không có khả năng lao động ”.

Từ quy định trên, nếu con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) còn khả năng lao động thì không được hưởng di sản thừa kế khi:

– Người lập di chúc không cho người đó được thừa kế theo di chúc.

– Toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở được thừa kế theo di chúc hợp pháp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng