04 Trường Hợp Không Được Sang Tên Sổ Đỏ.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Để được sang tên Sổ đỏ, người chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đất đai 2013 và người nhận chuyển nhượng không thuộc các trường hợp sau đây. Đặc biệt:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, điều kiện để sang tên bao gồm:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;

– Đất không tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời gian sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện trên, người nhận chuyển nhượng không thuộc các trường hợp không được sang tên quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch. , kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của tỉnh. rừng đặc dụng nếu bạn không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

– Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện trên.

– Người được chuyển tên không thuộc trường hợp không được chuyển tên.

Chỉ cần một trong 2 không thỏa mãn thì không thể thực hiện chuyển giao.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng