04 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

04 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo trong các trường hợp sau đây:

(1) Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

(2) Người lao động không đến nhận trợ cấp thất nghiệp;

(3) Người lao động có tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì được bảo lưu tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp);

(4) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Tìm việc làm;

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an;

+ Đang học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị Tòa án tuyên bố mất tích;

+ Đang bị tạm giam; chấp hành án tù.

Cách tính bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đã đóng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo nguyên tắc cứ mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng