04 trường hợp cấm chuyển nhượng, tặng cho đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định 04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất:

– Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được chuyển, nhận quà tặng. đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Ví dụ: Hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày được cấp. có quyết định giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP.

– Trường hợp 2: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT, căn cứ để xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

Điều 3. Chứng nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng