04 Thông Tin Người Lao Động Cần Biết Về Lương Tháng 13

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Lương tháng 13 là gì? Có phải thưởng Tết không?

Luật không quy định về khái niệm “lương tháng 13”, tuy nhiên nó được đề cập trong một số văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước.

Ví dụ: Công văn 560 / LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Tại Công văn này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xác định “tiền lương tháng 13” là tiền thưởng.

Trên thực tế, ở các đơn vị sử dụng lao động khác nhau, các trường hợp khác nhau sẽ xảy ra:

+ Có đơn vị người lao động nhận đồng thời khoản: “Lương tháng 13” và một khoản khác là “Thưởng Tết”.

+ Có nhân viên chỉ nhận lương tháng 13 hoặc thưởng Tết cuối năm.

+ Có nhân viên cuối năm không nhận được đồng nào.

Như vậy, do pháp luật chưa quy định một khái niệm cụ thể nên “lương tháng 13” hay “thưởng Tết” chỉ là tên gọi của mọi người, về bản chất, nó là “tiền thưởng” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 không?

Như đã nói ở trên, lương tháng 13 thực chất là tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Pháp luật quy định thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.

Thưởng dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, do đó:

– Người lao động được thưởng tết nếu có thoả thuận trong hợp đồng lao động, theo quy chế nội bộ của doanh nghiệp về thưởng tết, thoả ước lao động tập thể (thường phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, công việc. hiệu quả của người lao động).

– Doanh nghiệp cũng có quyền không thưởng Tết cho người lao động nếu kinh doanh không có lãi hoặc người lao động không hoàn thành công việc được giao, nhất là năm 2021, hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

3. Lương tháng thứ 13 có phải đóng BHXH không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm tiền thưởng được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức hoàn trả. . thành công của người lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

Ngoài ra, trước đó, tại Công văn 560 / LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018, Bộ LĐ-TB & XH cũng đã hướng dẫn việc tiền lương tháng 13 không tính đóng BHXH bắt buộc.

4. Tháng lương thứ 13 có phải chịu thuế TNCN không?

Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân quy định 16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, không bao gồm thu nhập từ tiền thưởng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Do đó, tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN.

Quy Nguyen

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng