03 Trường Hợp Được Hưởng Bhxh Một Lần Ngay, Không Phải Chờ 01 Năm.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

03 trường hợp nhận ngay BHXH một lần

(1) Trường hợp 1: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (hoặc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã). hoặc là những nhân viên không chuyên nghiệp). trách nhiệm tại xã, phường, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– Đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

+ Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.

+ Các đối tượng khác: Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019

>> Xem thêm chi tiết: Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ ngày 01/01/2021

– Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019.

(2) Trường hợp 2: Ra nước ngoài định cư;

(3) Trường hợp 3: Người đang mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Bộ Y Tế.

Bảo hiểm xã hội một lần năm 2021

** Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm thì mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và mức tối đa bằng 02 tháng của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Riêng người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân nhân, công an, cơ yếu đang học thuộc diện sinh hoạt phí mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng mức đã đóng, mức tối đa bằng 02. tháng của tiền lương bình quân hàng tháng đã trả. Bảo hiểm xã hội.

** Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm mà mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng thì mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý chung:

– Khi tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm.

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì các tháng lẻ đó được chuyển sang thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Hồ sơ, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2021

Theo quy định tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại Bảo hiểm xã hội huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh (trường hợp bảo hiểm xã hội được phân phối). cấp giải quyết hưởng BHXH một lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) để giải quyết hưởng BHXH một lần.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

(1) Sổ bảo hiểm xã hội.

(2) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

(3) Đối với người ra nước ngoài định cư phải nộp bản sao xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau:

Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận cho phép nhập cảnh với lý do sinh sống ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú có thời hạn từ 05 năm trở lên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(4) Trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì phải có bản sao / tóm tắt lý lịch. bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ; nếu mắc các bệnh khác thì phải có biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không được tự phục vụ. Được chứ.

(5) Trường hợp nộp phí giám định phải có hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; danh sách các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

(6) Bản khai cá nhân về thời gian, địa điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự có phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016 / TT-BQP đối với người có thời gian) phục vụ tại ngũ. nhập ngũ trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thuộc diện hưởng phụ cấp khu vực nhưng trên sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Ghi chú:

– Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH một lần: Hồ sơ gồm các giấy (2), (4), (5).

– Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đi định cư ở nước ngoài hưởng trợ cấp một lần: Hồ sơ gồm các giấy (2), (3).

– Đối với người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam hưởng trợ cấp một lần: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của người lao động, cơ quan BHXH sẽ xử lý và tổ chức chi trả BHXH một lần cho người lao động.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị quyết 93/2015 / QH13 ngày 22/6/2015.

– Điều 169 Bộ luật Lao động 2019

– Điều 54, 60, 77, 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

– Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng