03 Trường Hợp Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Phải Bồi Thường Chi Phí Đào Tạo

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(1) Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

(2) Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp.

(3) Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp của khóa học nhưng thôi việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời hạn cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định 101.